Göteborgs Stad fick i fjol 8,4 miljoner kronor från staten för vidareutbildning av personal inom vård, skola och omsorg. Men intresset har varit svalt, bara 40 personer har hittills ansökt. Vid nästa årsskifte fryser pengarna inne om ingen utnyttjar dem.

Under sista halvåret 2004 och hela 2005 pågår en statlig satsning för att höja kompetensen bland offentligt anställda inom vård, skola och omsorg. För Göteborgs del blev tilldelningen inom den så kallade kombinationsutbildningen cirka 8,4 miljoner kronor.

Studier på minst halvtid

Pengarna gör det möjligt att plugga på minst halvtid om man samtidigt arbetar deltid. Erbjudandet gäller för kommunal vuxenutbildning (grundskola och gymnasium) och högskolekurser som motsvarar minst halvtidsstudier. Vidare finns inget absolut krav på att den aktuella utbildningen måste ha en koppling till den studerandes arbete.

I Göteborg har intresset hittills varit svagt. Pengarna räcker till 243 halvtidsplatser men bara cirka 40 personer har ansökt. Yvonne Bergström på stadskansliets personalenhet tror att det mest beror på okunskap.

– Därför försöker vi nu dra i gång en liten kampanj för att nå ut. Där kan cheferna göra en stor insats genom att informera sina anställda, säger hon.

De som nappar på erbjudandet kan få ett rekryteringsbidrag på ungefär 3.800 kronor netto per månad. Prioriterade grupper är anställda som ofrivilligt arbetar deltid samt personer som har behov av att bygga på eller komplettera sin utbildning.

Färdiga räkneexpempel

– Men hittills har vi inte behövt göra några prioriteringar eftersom det varit så få sökande, säger Yvonne Bergström.

Det innebär att det i dagsläget är fullt möjligt för en undersköterska att läsa till exempel tio poäng filosofi eller företagsekonomi på universitetet under hösten.

Yvonne Bergström har också gjort några räkneexempel som visar vad erbjudandet kan innebära ekonomiskt.

Ett av dem handlar om en barnskötare med 17.500 kronor i månadsinkomst. Om han arbetar halvtid skulle han varje månad (januari-maj) få 3.800 kronor i rekryteringsstöd och inkomstbortfallet på ett halvår (jobbar heltid i juni) blir 1.720 kronor per månad.

Om samme barnskötare i stället jobbar 80 procent reduceras rekryteringsstödet med cirka 6.900 kronor. Men inkomstbortfallet uteblir och han får faktiskt ut 200 kronor mer per månad.