Fastighetsvärd ett bristyrke. I Göteborg inleds nu ett unikt samarbete mellan tre allmännyttiga bostadsbolag och GRvux. Tillsammans erbjuder de en ettårig gymnasieutbildning till fastighetsvärd med stor chans till jobb. Det råder en besvärande brist på fastighetsvärdar över hela landet.

De kommunala bostadsförtagen Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder har alla under senare år haft svårt att rekrytera fastighetsvärdar.

Bostadsbolagen nappade
Problemet blev riktigt allvarligt när Skolverket för ett par år sedan beslutade att fastighetsvärd-utbildningen skulle begränsas till att vara en gymnasieutbildning. De yrkeshögskolor, som tidigare erbjudit motsvarande utbildning, tvingades lägga ner sina kurser.

– Förra våren hade vi identifierat samma problem i alla våra tre bolag. Då började vi marknadsföra oss inför gymnasievalet, för att på så sätt försöka locka fler att söka. Bland annat gjorde vi en reklamfilm som visades på biograferna, berättar Magdalena Dawidson som är HR-specialist på Familjebostäder.

På Grvux, som erbjuder gymnasiala yrkesutbildningar i Göteborgsregionen, förstod man att det fanns en öppning och tog kontakt med bostadsbolagen som genast nappade.

44 veckor med två praktikperioder
– Vi kände att det här var en bra väg att gå. Första kullen, om 20-25 studerande, börjar i augusti. De får 44 veckors utbildning – under året ligger också två praktikperioder om vardera fyra veckor, då de kommer att få praktik hos Poseidon, Bostadsbolaget eller Familjebostäder, säger Magdalena Dawidson och fortsätter:

– De som tar examen med godkänt i alla ämnen och dessutom har ett B-körkort garanteras ett tremånaders sommarjobb efter skolans slut. De lär känna oss och vi lär känna dem – man kan se det som en trainee-anställning.

Att det finns ett stort behov av fastighetsvärdar är alla överens om. I branschen räknar man med 10 000 pensionsavgångar bara under det närmaste decenniet. Och även om de allmännyttiga bostadsföretagen inte kan erbjuda alla de nyutbildade jobb, så tror Magdalena Dawidson att det finns stora möjligheter på den kommersiella marknaden – i bostadsrättsföreningar, skolor, mässor och på sjukhus.

Vilka sökande ser ni helst?
– Vi välkomnar all former av mångfald. Våra hyresgäster är i alla åldrar och med olika livserfarenheter, och vi vill ju gärna vara en spegel av dem. Men det är förstås bra om man har jobbat i ett serviceyrke tidigare, gillar att hjälpa till och är händig, säger Magdalena Dawidson.

Sista ansökningsdag till den nya utbildningen är den 27 maj. För att vara behörig att söka krävs godkänt i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik på grundskolenivå.