Men stora höjningar på flera skolor. Skolresultaten för de kommunala skolorna i Göteborg visar små skillnader jämfört med förra året. Men på enskilda skolor syns stora förändringar. På Sjumilaskolan i Biskopsgården har till exempel behörigheten till yrkesprogram i årskurs 9 ökat med 38 procentenheter på två år.

Göteborgs Stad sammanställer varje år skolresultaten för de kommunala skolorna. Vårterminens siffror har nyss kommit. Resultaten analyseras, följs upp noga och används för att utveckla verksamheten.

– Rektorer och lärare har påbörjat en analys som färdigställs i augusti. Sedan kommer vi verksamhetsutvecklare och utbildningschefer att djupdyka i resultaten, säger Lena Nyberg, utbildningschef i Göteborgs grundskoleförvaltning.

Förbättring i årskurs 9
Det preliminära skolresultatet för vårterminen 2019 ligger på ungefär samma nivå som resultatet för vårterminen 2018. I årskurs 6 och 1 minskar skolresultaten med 1,3 respektive 0,8 procentenheter. I årskurs 9 och 3 blir de lite bättre.

67,2 procent av niondeklassarna har uppfyllt kunskapskraven i alla ämnen. Det är 0,7 procentenheter bättre än förra året. Räknas nyanlända elever bort så ligger siffran på 72,2 procent.

– Ser man över de senaste fem åren har skillnaderna minskat mellan nyanlända och andra elever. Vi hade många elever som kom 2015 och 2016, som successivt har kommit in i utbildningssystemet och närmat sig övriga elever, säger Anders Samuelsson, enhetschef kvalitet och utveckling i Göteborgs grundskoleförvaltning.

För att vara behörig till yrkesprogram krävs godkänt i åtta ämnen och bland dem måste kärnämnena matematik, svenska och engelska finnas. 75,7 procent av niondeklassarna når den behörigheten – en ökning sedan förra året med 0,3 procentenheter.

”Positiva förändringar över tid”
Betygen skiljer sig över staden, men arbetet med en likvärdig skola har gett resultat på flera ställen. Sjumilaskolan och Ryaskolan i Biskopsgården, Sandeklevsskolan i Bergsjön och Utmarksskolan i Kortedala är skolor som höjt sig mycket.

– Det intressanta är att man gjort positiva förändringar över tid, det handlar inte bara om ett enskilt år, säger Anders Samuelsson.

Sjumilaskolan sticker ut. Här har behörigheten till yrkesprogram ökat från 33 procent år 2017 till 71 procent i år. Sandeklevsskolan går från 59 procent 2017 till 74 procent behöriga elever i år. Utmarksskolan ökar från 42,7 till 63,8 procent.

– Det är ett långsiktigt kvalitetsarbete som ligger bakom, ett kontinuerligt förbättringsarbete, säger Anders Samuelsson.

”Inte nöjda”
Även om resultaten i flera skolor i utsatta områden förbättrats, finns det mycket kvar att göra när det gäller en likvärdig skola.

– Vi har tagit små steg framåt, men vi är inte nöjda med likvärdigheten, den behöver definitivt bli bättre, säger Anders Samuelsson.

Lena Nyberg och Anders Samuelsson framhåller att det är undervisningens kvalitet som är avgörande för elevens utveckling.

– Lärarna är den absolut viktigaste resursen. Att behöriga lärare med hög kompetens tillsammans får utveckla undervisningen är en framgångsfaktor, säger Lena Nyberg.