2 000 fler sökande än förra året Antalet ansökningar till Göteborgs Stads yrkeshögskola Yrgo har ökat kraftigt. När ansökan stängde den 15 april hade 9 000 ansökningar kommit in till ett 50-tal utbildningar. Det 2 000 fler än i fjol. “Ökningen beror självklart delvis på pandemin, men samtidigt har vi sett en ökning flera år i rad nu, säger utbildningschef Katarina Hjernestam.

Det finns flera förklaringar till varför yrkeshögskoleutbildningar har blivit allt mer populära. Många vill gå en kortare utbildning som leder till jobb för 90 procent av de studerande.

– Det senaste året har även fler än vanligt varit i behov av omställning och karriärväxling och det visar sig såklart i statistiken, säger Katarina Hjernestam.

Ett 50-tal utbildningar startar i höst

Förra året studerade 78 000 personer på yrkeshögskoleutbildningar i Sverige. På Yrgo i Göteborg går 2 000 studerande. I höst startar ett 50-tal utbildningar och nästan alla har fått fler sökande än vanligt.

– Den mest påtagliga ökningen står utbildningar inom vård och omsorg för. VI tror att det är en konsekvens av pandemin och vi har gått över till att erbjuda distansundervisning i dessa utbildningar, säger Katarina Hjernestam.

Ansökan till de flesta utbildningarna på Yrgo som startar i höst stängde den 15 april, men det går fortfarande att ansöka till några av skolans utbildningar.