Komplement till Hjärntorget. Digitala klassrum, gemensamma kalendarier och ordbehandling. Det är innehållet i några av de appar som Göteborgs skolor kan få tillgång till via Google apps for education, Gafe. Efter en pilotstudie under våren införs det nu på flera av stadens skolor.

− Apparna i Gafe är oerhört användarvänliga. Man fattar hela tiden vad man ska göra, säger Lena Ragneskog, som är matte- och bildlärare på Skälltorpsskolan i Norra Hisingen.

Hon jobbar i en av fyra stadsdelar som redan i våras fick chansen att testa den digitala tjänsten Google apps for education, förkortat Gafe. Ett lyckat försök, visade det sig, med resultatet att Norra Hisingen tog beslutet att fortsätta sin satsning på Gafe under hösten.

Lena Ragneskog gillar att tjänsten gör det lättare att spara och dela material med varandra.

− Som bildlärare har jag haft mycket användning av att eleverna har kunnat göra portfolios, där de lägger in allt de har gjort. Då kan jag komma åt och bedöma deras arbeten även hemifrån och eleverna behöver inte oroa sig för att tappa bort bilder, säger Lena Ragneskog.

Kan ge bättre feedback
Hon säger att de flesta av hennes kollegor på Skälltorpsskolan uppskattar Gafe.

− Vi kan dela undervisningsmaterial med varandra, har ett gemensamt kalendarium och bokar grupprum eller gör rastschema med hjälp av apparna, säger hon och fortsätter:

− Svenska och SO-lärarna kan ge eleverna mer löpande feedback. När de skriver direkt i appen kan vi lärare följa deras arbete på ett nytt sätt och inte bara bedöma uppgifter som är färdiga och inlämnade.

Har avtal med Google
Bakgrunden är det avtal som Göteborgs Stad slöt med Google redan 2014 för att kunna använda deras appar i undervisningen. Apparna är gratis, men utan ett avtal som skyddar elevernas integritet har de inte kunnat nyttjas fullt ut i skolans värld.

Jonas Askne, planeringsledare vid stadsledningskontoret, påpekar att det här är ett relativt billigt sätt att få tillgång till digitala tjänster att använda i undervisningen, eftersom avtalet med Google inte innebär någon större kostnad.
Alla stadsdelar får dessutom ett erbjudande om att köpa in så kallade Chromebooks.

− Chromebooks är ett billigare alternativt till ipads och andra datorer. Det möjliggör för fler skolor att kunna köpa in fler datorer och kunna haka på det här, säger han.

Hjärntorget finns kvar
Några av de funktioner som GAFE erbjuder finns redan via Hjärntorget. Men med det nya verktyget får lärare och elever ökade möjligheter att jobba tillsammans i samma dokument.

Känsliga uppgifter kommer även fortsättningsvis att hanteras via Hjärntorget.

− Gafe är till för undervisning och kommunikation. Hjärntorget gäller fortfarande för närvarorapporter, betyg och individuella utvecklingsplaner, säger Jonas Askne.

Frivilligt att gå med
Angered, Norra Hisingen, Västra Hisingen och Örgryte-Härlanda är de stadsdelar som var med i pilotinförandet i våras. Alla fyra fortsätter med Gafe och under hösten införs det även i fyra klasser på en skola i stadsdelen Centrum.
Till årsskiftet ska alla stadsdelar ha anslutit sig.

− Alla stadsdelar planerar att gå med, men kanske inte varje skola. Det är helt frivilligt och ett beslut som i slutänden är upp till varje enskild skola, säger Jonas Askne.