Barnen ska få möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga. Långsiktiga satsningar på personal och språkfrämjande arbete. Det blir ett första resultat av de nästan 21 miljoner kronor i statsbidrag som förskoleförvaltningen fick tidigare i år. 

I mars stod det klart att förskoleförvaltningen i Göteborg får närmare 21 miljoner kronor i statsbidrag från Skolverket för språkfrämjande insatser. Syftet är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som talar ett annat språk hemma. Nu har förvaltningsledningen beslutat hur pengarna ska användas.

– Vi måste våga satsa långsiktigt, även på anställningar. Det viktigaste i vårt uppdrag är att ge barn möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga, säger Staffan Lekenstam, avdelningschef för verksamhetsstyrning och utveckling på förskoleförvaltningen.

Långsiktig strategi

Förvaltningsledningen har tagit beslut om en strategi för språkfrämjande insatser som sträcker sig till 2026. Strategin innebär bland annat att anställa språkutvecklande kompetenser som ska stötta förskolorna i Göteborg. Flera projekt som gett goda resultat kommer att förlängas:

  • SOKA, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan, utökas till att omfatta fler förskolor. Insatsen utvecklas för att stärka flerspråkighet och föräldrasamverkan.
  • Läs hjärta förskola och Läslyftet kommer att omfatta fler förskolor och förankras ännu mer i vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Vi ska också kartlägga vilka andra direkta insatser som kan höja den språkliga kompetensen i svenska hos förskolans personal, säger Staffan Lekenstam.

Anställningar på gång

Förskoleförvaltningen anställer redan nu en utvecklingsledare och fyra verksamhetsutvecklare som ska arbeta med förskolans uppdrag att ge barn möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga.

Här kan du läsa annonserna:

Ledig tjänst som verksamhetsutvecklare med inriktning språk till förskoleförvaltningen

Ledig tjänst som utvecklingsledare med inriktning språk till förskoleförvaltningen