I ett försök att både gasa och bromsa föreslår utbildningsförvaltningen stora strukturella förändringar av de kommunala gymnasieskolorna i Göteborg. Frölundagymnasiet läggs ned, Munkebäcksgymnasiet flyttas till Lindholmen och Angered ska nästan halveras från strax under 1.000 elever till 600.

– Det är stora förändringar, men vi sitter på 40.000-50.000 kvadratmeter för mycket yta och det är dyrt. Samtidigt minskar kullarna till gymnasiet kraftigt. Vi räknar med 700 färre elever nästa läsår, säger Sven Höper, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Ingen intagning i Frölunda nästa höst

Det är en ordentlig flyttcirkus som väntar. Den inbegriper även Lundbygymnasiet som läggs ner och verksamheten där, Svenska för invandrare (Sfi), flyttas till Lindholmen, samtidigt som Ester Mosessons på Lindholmen flyttar till Burgården där Burgårdens restaurangskola läggs ned.

– Vi vet ännu inte om eleverna som idag går i ettan och tvåan på Frölunda ska gå kvar där eller om de ska flyttas någonstans, men vi tar inte in några nya från hösten 2009, säger Sven Höper.

Förändringarna på Angered ligger lite längre fram i tiden och där räknar man med att vara 600 elever hösten 2010.

Förändringarna innebär också en kraftig koncentration av Göteborgs gymnasier till två områden: Lindholmen och Centrum med bland annat Burgården och Hvitfeldtska på bekostnad av ytterområdenas gymnasier som inte klarat av att vara attraktiva i tillräckligt hög utsträckning.

Stora skolor som gäller

I Angered försvinner mycket av satsningen på så kallade passioner när skolan ska fokusera på hantverk och estetiska ämnen som dans.

– Vi tror att Angered kan klara av att vända den nedåtgående trenden och har därför möjligheter att vara kvar fast i mindre skala.

Annars är det stora skolor som gäller, trots att det tilltagande tappet till friskolorna ofta förklaras med att deras mindre format attraherar elever.

– Vi tror på den stora skolans möjlighet att kunna erbjuda kreativa miljöer, men samtidigt skapar vi små enheter för att motverka storleken, säger Solweig Wahlqvist, planeringschef på utbildningsförvaltningen.

Räknar med övertalighet

Sven Höper räknar med att det blir övertalighet bland personalen, inte minst gäller det kringpersonal när flera matbespisningar försvinner, men även behovet av lärare minskar.

– Vi hoppas kunna lösa en hel del av de problemen genom pensionsavgångar, säger han.

Hur stor övertaligheten kan bli vet man först till våren när antagningarna till nästa läsår är klart. För utbildningsförvaltningen är målet att samma andel elever som nu, 50 procent, ska gå på de kommunala gymnasieskolorna även i framtiden. Idag innebär det cirka 13.000 elever, men man räknar alltså med att minska med 700 till hösten 2009.

Stora besparingar på hyror

Åtgärderna ska ge lägre hyreskostnader och redan nästa år innebär det sju miljoner kronor mindre och för 2010 och 2011 räknar man med 22 respektive 29 miljoner kronor i lägre hyror.

Men det är förutsatt att andra verksamheter tar över lokalerna, men enligt Sven Höper finns det redan flera intressenter som vill ta över lokalerna i Frölunda och Munkebäck.

För att bli mer attraktiva vill utbildningsförvaltningen genomföra satsningar på ett trådlöst nät i alla skolor och en bärbar dator per elev.

Satsar på spetsskolor i matte och kemi

– Vi låter nu eleverna på Munkebäcksgymnasiet prova detta redan under hösten så får vi se sedan. Det handlar om att eleverna ska kunna använda sina egna bärbara datorer och att vi kompletterar till dem som inte har en egen, säger Sven Höper.

Man vill också satsa på mer kvalitet genom spetsskolor i matte och kemi och genom det särskilda college som redan finns idag, till exempel teknikcollege på Lindholmen.

Andra satsningar är kompetensutveckling av lärare och ledare, bland annat ökad digitalkompetens.

Utbildningsnämnden väntas fatta beslut om förslaget i slutet av oktober.