Utbildning snabbt fulltecknad. När social resursförvaltning i höstas arrangerade en utbildningsdag om Somalia var intresset överraskande stort. Därför genomförs nu ytterligare en dag om landets kultur och historia. Den närmsta tiden väntas många somalier komma till Göteborg för att återförenas med sina släktingar.

– Syftet med utbildningen är att bidra till en professionell insats för de somalier som kommer hit. Med mer kunskap om landet är det lättare att mötas på en jämställd nivå, det skapar en öppenhet. Att nyfikenheten är så stor är väldigt roligt, säger Camilla Näslund, koordinator på enheten för samhällsorientering på Social Resursförvaltning.

Fakta och bakgrund
”Lär känna Somalia bortom krig och flykt” är rubriken på utbildningen den 25 januari. Den ger deltagarna grundläggande fakta och bakgrundsinformation om Somalia. Föreläsningarna tar bland annat upp levnadsförhållanden, religion, kultur och historia.

– Vi vill ha en positiv approach och visa på kvaliteter och framgångsfaktorer. Både historia, nutid och framtid finns med, säger Camilla Näslund.

Olika röster om Somalia
Somaliskfödda Asha Adnan, egen företagare och samhällsinformatör, minns sitt gamla hemland och Bert Sundström, utlandskorrespondent på SVT, ger sin bild på situationen i Somalia idag. Yasmin Elmi från Arbetsförmedlingens etableringsenhet berättar om Somaliland, en lugn och stabil del av Somalia med självstyre. Kommunalrådet Thomas Martinsson bidrar med det göteborgska perspektivet på den stora anhöriginvandringen från Somalia som är aktuell just nu.

Många intresserade
Precis som i höstas var intresset stort och utbildningsdagen blev snabbt fulltecknad. 150 personer – de flesta anställda inom Göteborgs stad – deltar. Många yrkeskategorier finns representerade, bland andra lärare, förskollärare, bibliotekarier och personal inom socialtjänst och familjerätt.

Även politiker och tjänstemän från statliga myndigheter och andra kommuner deltar, liksom representanter från frivilligorganisationer.

Syrien i fokus nästa gång
Social Resursförvaltning planerar att fortsätta möta den stora efterfrågan på utbildning om flyktingars hemländer.

– Nästa gång är det Syrien och Mellanöstern som är i fokus, säger Camilla Näslund.