Gemensamt beslut i Göteborgsregionen. Göteborgsregionen har med anledning av smittorisk och förbudet om folksamlingar på över 50 personer fattat beslut om att ställa in hela sitt traditionella studentfirande. Det historiska beslutet innebär att det i år inte blir något utspring för studenterna. De sedvanliga folksamlingarna på skolgårdarna med plakat och blommor kommer inte heller att bli av.

“Vi vet att årets inställande upplevs som ett mycket tråkigt ingrepp i de förväntningar man haft kring avslutandet av en lång skolgång. Vi ser dock ingen annan möjlighet utifrån det som händer runt omkring oss, i Sverige och i hela världen, än att fatta beslut om inställande av traditionellt studentfirande”, uppger Göteborgsregionens utbildningschefer i en gemensam kommentar.

Distansundervisning sen 18 mars
Beslutet är fattat gemensamt av utbildningscheferna med ansvar för de kommunala gymnasieskolorna inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR.

Våren har redan varit minst sagt annorlunda för årets avgångsstudenter. Sedan den 18 mars har gymnasieskolorna haft distansundervisning för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.

Göteborgsregionen är inte ensamma om att fatta det här beslutet. Liknande beslut är fattade i andra delar av landet däribland i Stockholms län.