Bidrag för 2022. Göteborgs Stad ger drygt 27 miljoner kronor i bidrag till studieförbundens lokalavdelningar i Göteborg under 2022. Nio studieförbund får pengar till sin verksamhet i år.

Kommunfullmäktige i Göteborg avsätter pengar till studieförbunden varje år. De fördelas av socialnämnden Centrum. Nio studieförbund har fått bidrag för 2022 (se faktaruta).

Fyra mål

För att få bidrag ska studieförbunden möta fyra mål som nämnden beslutat om. De är: förbättra integration i samhället, ökad jämställdhet, stärka demokratin, och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället för att skapa möjlighet till inträde på arbetsmarknaden.

-När studieförbunden arbetar med de här fyra målen har bidraget goda möjligheter att bidra till ökad social hållbarhet i samhället och förbättrade livsvillkor för människor i Göteborg, säger Ingela Andersson som är enhetschef organisationsstöd för social hållbarhet, socialförvaltningen Centrum.

Mindre summa

Pengarna har fördelats enligt den bidragsmodell som nämnden beslutade om i oktober 2021. Det innebär ökade kostnader för förvaltningens administrativa stöd. Förvaltningen använder en miljon kronor till detta. Det gör att summan som delas ut till studieförbunden 2022 är mindre jämfört med tidigare år.