26 Studiumstudenter började för tre veckor sedan sin utbildning till det nya yrket "paralegal", eller juristassistent på svenska. Studium i Göteborg är först ut i landet med en tre terminer lång kvalificerad yrkesutbildning där undervisning i juridik, ekonomi, engelska och kommunikation varvas med praktik.

– Juristassistent är ett nytt yrke i Sverige, där man jobbar mer självständigt än vad advokatsekreterare hittills har gjort, berättar Cege Ekström som själv undervisar i ekonomi på den nya KY-utbildningen på Studium.

250 sökte

– Någon sådan här utbildning har inte funnits tidigare, det är lite nytt alltihopa. Branschen säger att det är helt rätt så vi ligger i takt med utvecklingen, fortsätter han.

En KY-utbildad juristassistent kan få jobb på advokatkontor, domstolar och fastighetsmäklarföretag men till exempel också sköta bouppteckningar hos en begravnings- entreprenör eller jobba på kronofogdemyndigheten.

– Advokater och domare har en rätt tung arbetsbörda och behöver avlastning, en juristassistent kan till exempel göra färdigt dokument och avtal, sköta protokollföring och kontakter med klienter, säger Cege Ekström.

Intresset innan kursstart var stort med runt 250 sökande varav 80 kallades till intervju. Könsfördelningen bland de sökande var ganska jämn men 24 av de 26 platserna gick till kvinnor. Studenterna är mellan 20 och 47 år och har också olika bakgrunder.

17 veckor praktik

– Där finns bland annat en polis och en socialsekreterare, berättar Cege Ekström.

Paralegal-utbildningen är precis som andra KY-utbildningar direkt yrkesinriktad. Studenterna läser ekonomi, juridik, kommunikation, engelskt yrkesspråk och olika datatillämpningar. Kursprogrammet har arbetats fram tillsammans med advokatbyråer och universitetslärare.

17 av de 60 kursveckorna är yrkespraktik, så kallat Lärande i arbetslivet – LIA. Flera av platserna finns på kronofogdemyndigheten som visat stort intresse för den nya yrkesgruppen.

KY – kvalificerad yrkesutbildning
• Är en eftergymnasial utbildningsform på ett till tre år och ger rätt till studiemedel.
• Utbildningarna, som utformas i samarbete med arbetslivet, ska leda till jobb.
• Det är den statliga KY-myndigheten som ansvarar för Sveriges just nu 300 olika KY-utbildningar som finns inom de flesta branscher.