Studium, det kommunala vuxenutbildningsföretaget, koncentrerar medieutbildningarna till Lindholmen och Studium Hisingen. Det är en medveten strategi i och med planerna på ett mediecentrum på Lindholmen på Hisingen där flera TV-kanaler funderar på att etablerar sig. Studium Hisingen visar bland annat upp medieutbildningarna denna månad under ett öppet hus.

Det är de långt framskridna planer på ett mediecentrum på Lindholmen med bland andra TV4 och Sveriges Television som fått Studium att koncentrera medieutbildningarna till just Lindholmen.

Bland utbildningarna på Lindholmen finns kvalificerad yrkesutbildning inom trycksaker, prepress och fotoutbildning. I höst flyttar Studium Centrums utbildning Kommunikation och media och fotoutbildningen från gamla Vasa vuxengymnasium till Lindholmen.

Även Studium Hisingens IT-utbildningar ligger bra till när nu allt mer IT-satsningar och företag inom IT etablerar sig kring Lindholmen.

Öppet hus

Onsdagen den 17 april kl 16 –19.30 så visar Studium Hisingen upp alla sina utbildningar under ett öppet hus för att locka till sig elever.

Att visa upp sig har blivit allt viktigare för Studium i och med att den kommunala vuxenutbildningen blivit ett bolag som ska konkurrera med övriga utbildningsföretag i Göteborg.

– Öppet hus är ett viktigt sätt för oss att nå ut. Nu när konkurrensen på utbildningssidan är väldigt stor så gäller det att nå ut, säger Kristina Midander, på Studium Hisingen.

Chans till bättre jobb

Under det öppna huset så får intresserade chansen att träffa studerande, lärare och företagsrepresentanter. Skolan vill gärna nå de som jobbat några år och som behöver skaffa sig en yrkesutbildning med chans till bättre jobb

– De utbildningar vi har innebär stora möjligheter att få ett intressant och välbetalt jobb, säger Kristina Midander

Öppet hus har hållits de senaste åren och varit välbesökt enligt Kristina Midander. Studium Hisingen har utbildningar inom IT, teknik, media och projektledarutbildning