Det blir ingen reservantagning av elever som sökt till Chalmers civilingenjörs- och arkitektutbildningar i år. Intresset att få läsa på skolan är så stort att inte en enda reserv kommer in på dessa utbildningar. Det är mycket ovanligt. Samtidigt har andra utbildningar inom teknik och naturvetenskap i landet svårt att fylla sina utbildningsplatser.

– Det är mycket ovanligt. Jag kan inte påminna mig när det hände sist, säger utbildningschef Ing-Britt Svensson.

Just nu skrivs cirka 2.000 studerande in vid Chalmers, varav cirka häften ska gå på civilingenjörs- och arkitektutbildningarna.

Ing-Britt Svensson tror att det stora intresset för Chalmers utbildningar beror på att skolan har ett gott rykte och att Chalmers lyckats med sitt arbete att rekrytera nya studenter.

Chalmers klubb

Högskolan har låtit bli att locka elever med hjälp av annonser och dyra kampanjer. Istället har Chalmers bildat en klubb på webbplatsen ”Next stop Chalmers”. Där ger skolan information till de ungdomar som redan är intresserade.

– Greppet går ut på att fånga redan intresserade studenter i stället för att försöka nå alla, säger Åsa Ekvall på Chalmers informationsavdelning.