Angeredselever lär sig göra skillnad. Hallå där Petra Elio på Angeredsgymnasiet! Vad är det för svart kub som står utanför er skola? "Det är en svart container på tre gånger tre meter som våra elever ska fylla med sina idéer och tankar på temat mänskliga rättigheter".

188A.jpg
– Vi är nämligen en av 30 skolor i Sverige som deltar i Kubprojektet som anordnas av Raoul Wallenberg Academy. Under läsåret ska eleverna på Angeredsgymnasiet fylla kuben med allt från texter och målningar till podcasts om ämnen som mänskliga rättigheter, civilkurage och mänskliga skyldigheter. Vi måste lära oss hur varje människa kan göra skillnad.

Vad händer sedan med kuben?
– Sedan åker den tillbaka till Stockholm där det blir en stor utställning med alla kuber från hela landet. För oss är kuben ett sätt att påminna om mänskliga rättigheter, som ska genomsyra allt vi gör i skolan. Angeredsgymnasiet ligger i ett utanförskapsområde och vi vill visa eleverna att deras drömmar kan bli sanna.

– Mänskliga rättigheter känns också som ett extra viktigt ämne när världen ser ut som den gör i dag. För oss är det viktigt att visa eleverna att det går att påverka, även om det tar tid och kräver mer än att bara ringa ett samtal. Vi vill att man ska omsätta mänskliga rättigheter i vardagen, i hopp om att de ska bli levande och på riktigt. Det som räknas är trots allt hur vi bemöter varandra.

När man pratar om mänskliga rättigheter associerar nog många på saker som händer långt bort, ute i världen. Hur är läget för de mänskliga rättigheterna i Göteborg?
– För våra elever är till exempel inte rätten till frihet självklar, eller rätten att bo var man vill – det är inte alltid så lätt eftersom alla har olika förutsättningar. Ett annat område är rätten till kultur och att känna delaktighet i samhället – staden ska vara till för alla men är den det?