Att inte särbehandla barn i särskolan på Svartedalsskolan är ett arbetssätt som väckt uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Den här veckan har skolan vitryskt besök. "Vi har skrotat hela omvårdnadskonceptet som ofta bara tycks handla om att hålla eleverna lugna", berättar fritidsledare Kim Hermansen.

En helt vanlig lektion i naturkunskap. Läraren Kid Dagerhall berättar om vattnets beståndsdelar, medan eleverna lyssnar uppmärksamt. Vad som inte märks vid ett första ögonkast är att den här klassen har lite annorlunda förutsättningar än andra.

”Vi låter dem vara delaktiga och ta ansvar”

Men i klass 6-10 på Svartedalsskolan behandlas de som alla andra. Ett förhållningssätt som gett goda resultat, och som fått stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands.

– Vi har skrotat hela omvårdnadskonceptet. Det tycks ofta handla om att hålla eleverna lugna, och att göra saker så enkla som möjligt så att ingen blir frustrerad, förklarar Kim Hermansen, fritidsledare och assistent i klass 6-10.

– Istället gör vi ingen skillnad på våra elever och de andra eleverna på skolan. Vi låter dem vara delaktiga och ta ansvar. Det gör att barnen växer, att de blir tryggare och att de vågar ta för sig, fortsätter hon.

Minskar stress och utåtagerande

I klass 6-10 får alla elever egna ansvarsområden, som att ta hand om nykomlingar eller att vara mentorer för andra. Däremot finns inga absoluta regler. Varje barn får skapa sin egen roll, på en nivå som han eller hon klarar.

4198.jpg
– Det här minskar både stress och utåtagerande beteenden hos eleverna, säger Kim Hermansen. Dessutom sker en positiv utveckling. Vi har fått in elever som efter att bara ha åkt taxi till och från skolan, börjat åka spårvagn helt på egen hand efter en kort tid hos oss. Det beror på att vi släpper daddandet och ställer krav, och att vi bemöter varje barn individuellt.

Elev pendlar från Guldheden

Ulrika Bruun är förälder till en pojke som tidigare gick på en skola nära bostaden i Guldheden. När den personliga assistenten till hennes son togs bort, blev situationen ohållbar.

– Jag började leta efter en bra verksamhet för barn med funktionshinder, säger Ulrika Bruun. Jag besökte flera skolor som ligger närmare, men vi bestämde oss för Svartedalsskolan eftersom det här är den första skolan där vi upplever att barnen är integrerade, berättar hon.

– De särbehandlas inte, och de har god kontakt med resten av eleverna. När jag kom på besök visade eleverna i 6-10:an runt mig på egen hand till exempel. Så har det inte varit någon annanstans, och jag tänkte att detta är fantastiskt! Min son både trivs och utvecklas nu, han blir gladare och gladare för varje dag.

Besök från internatskola i Vitryssland

Svartedalsskolan deltar i flera internationella utbyten, dels med skolor i Chicago, dels med internatskolan ”Internat no 7” i Vitryssland. Internat no 7 tar emot barn med mentala funktionsnedsättningar.

Just nu är en del av personalen på studiebesök på Svartedalsskolan, därefter åker elever från 6-10:an till Vitryssland.

– Här är det individualiserat. Det är den största skillnaden mot vår verksamhet. Hos oss grupperar man barnen efter typen av skador, berättar Viktor Hlavinski, vice direktör på Internat no 7.

”Umgås med alla elever på ett naturligt sätt”

Alesia Zhydzetskaya, pedagog och organisatör, är imponerad av hemkunskapsundervisningen som de just besökt.

– På våra hemkunskapslektioner står läraren längst fram och visar hur man gör. Här är barnen med och lagar mat. Det är helt och hållet nytt för oss.

– En annan skillnad är att våra barn bara träffar lärare, eller besökare utifrån, Här på Svartedalsskolan umgås alla elever på ett helt naturligt sätt, förklarar Vlad Kovrov, grundare av hjälporganisationen Healthy Choice.

3232_2.jpg

Från vä: Ragnar Franklin , resurspersonal på Svartedalsskolan, i förgrunden Sonja Bjurdell, musikansvarig på Svartedalsskolan, bakom henne Vlad Kovrov, grundare av Healthy Choice, Olga Nagornaya, psykolog Healthy Choice, Ludmila Frolova, psykolog, Alesia Zhydzetskaya, pedagog/organisatör och Viktor Hlavinski från Internat no 7 i Vitryssland.