Sveriges första kull medicinska fotterapeuter utbildade inom KY, Kvalificerad Yrkesutbildning, har nu examinerats i Göteborg. Kraven har ökat och i dag är alla undersköterskor i grunden. Medicinsk fotterapi är mycket viktigt för tidig upptäckt av diabetes bland annat.

21 nya medicinska fotterapeuter fick sitt KY-diplom vid examinationen på Studium i torsdags. Det är den första kullen någonsin i Sverige, även om man här i Göteborg har utbildat fotterapeuter sedan 1960-talet. Den medicinska inriktningen startade 1997.

– Det har utvecklats hela tiden. Tidigare var det bara en gymnasial påbyggnad, men i och med KY så krävs nu att eleverna är utbildade undersköterskor och har en allmän behörighet till universitet. De gör också praktik under studietiden, säger Barbro E Ek, vårdlärare på Studium.

2FEC_2.jpgFörst i vårdkedjan

Fotterapeuterna har stor betydelse i vården av psoriasissjuka och reumatiker, och är många gånger först i vårdkedjan när det gäller att upptäcka förändringar som kan tyda på diabetes. En fotterapeut kan tidigt se cirkulations- och nervförändringar som patienten själv kanske inte reflekterat över.

– Diabetes är en folksjukdom som bara ökar. Men i dag finns inte medicinska fotterapeuter på särskilt många vårdcentraler, utan de flesta får vända sig till privata kliniker och de med svårast fotproblem tas om hand på Sahlgrenska bland annat, säger Barbro E Ek.

Ökad tillgänglighet med fria vårdvalet

I förslaget om det fria vårdvalet, som regionfullmäktige snart ska fatta beslut om, ligger också ett förslag om att alla offentliga vårdcentraler ska kunna erbjuda medicinsk fotterapi från och med 1 oktober.

– Det skulle öka tillgängligheten och kanske kommer fler diabetiker bli hjälpta i tid, när man kan få behandling för en hundralapp på vårdcentralen.

KY-akademien vid Studium i Göteborgs Stad är Sveriges största anordnare av Kvalificerad Yrkesutbildning inom en mängd områden och branscher, som till exempel vård, ekonomi och turism. Utbildningarna knyter ihop skola och näringsliv genom arbetsplatsförlagd praktik.

5C8C.jpg
21 nybakade medicinska fotterapeuter har examinerats från KY-utbildningen på Studium. Foto: Barbro E Ek.

Fakta | Kvalificerad Yrkesutbildning
Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är en eftergymnasial utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan arbetsgivare och olika utbildningsanordnare. Kvalificerad yrkesutbildning svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och leder till arbete efter utbildningen. Arbetsgivare är aktiva i både utformningen av utbildningen och genom att ta emot studenter på arbetsplatsen för LIA (Lärande i arbete) under utbildningstiden.
Några kännetecken för KY-utbildningar är att:
• Utbildningarna är mellan ett och tre år långa, de flesta två år
• Ca 1/3 av utbildningen är lärande i arbete (LIA)
• KY-utbildningarna finns inom flera olika branscher
• Utbildningen ska vara problemorienterad och bedrivs ofta i projektform