Stort behov på arbetsmarknaden. I höst startar Yrgo i Göteborg en ny yrkeshögskoleutbildning som är den enda i sitt slag i Sverige: Administratör inom vård och omsorg och funktionsstöd. Behovet av personal med denna kompetens är stort, bland annat inom Göteborgs Stad. “Det känns spännande och roligt att starta den här utbildningen”, säger Annette Kléen, lärare på Yrgo.

Katarina Hjernestam, utbildningschef på Yrgo. Foto: Jessica Ohliw

Yrgo – högre yrkesutbildning Göteborg, har ett 50-tal yrkeshögskoleutbildningar inom en mängd olika områden. Där finns utbildningar inom allt ifrån spelutveckling till logistik. Ungefär 2100 personer studerar på Yrgo varje år. Söktrycket är stort, i genomsnitt är det sju sökande till varje utbildningsplats.

– YH-utbildningarna är eftergymnasiala, precis som högskola och universitet, men de är kortare och mer inriktade mot en yrkesroll. Lärande i arbete, LIA, är en viktig del i utbildningen, berättar Katarina Hjernestam, utbildningschef på Yrgo.

Många får jobb

De studerande har LIA under en fjärdedel eller mer av utbildningen. Det ger dem goda möjligheter att få arbete efteråt. Generellt har 9 av 10 fått arbete sex månader efter avslutad utbildning.

– Vi har också ett nytt koncept med korta YH-utbildningar, där längden varierar från några veckor till en termin. De riktar sig främst till dem som redan är yrkesverksamma och behöver fylla på med kompetens.

Samarbete med arbetslivet

Utbildningarna både tas fram och genomförs tillsammans med arbetslivet. Konkurrensen är hård när det kommer till att få utbildningen beviljad hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Det viktigaste då är att man kan visa att man har arbetslivet med sig och att utbildningen ger aktuell kompetens för att fylla ett behov på arbetsmarknaden, säger Katarina Hjernestam och tillägger att många av lärarna dessutom är yrkesverksamma inom sitt utbildningsområde och på så sätt bidrar med spetskompetens.

Ny utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar vanligtvis två eller tre starter av varje utbildning, sedan måste de sökas på nytt. Varje år skickar Yrgo in ett 30-tal ansökningar, både för utbildningar som söks om och helt nya utbildningskoncept. Administratör inom vård och omsorg och funktionsstöd är en av höstens nyheter.

– Vi har tagit fram den tillsammans med Göteborgs Stad och närliggande kommuner. Anledningen är att man på chefshåll inom vård och omsorg och funktionsstöd såg att de administrativa uppgifterna blivit mer kvalificerade och att det utmynnat i en yrkesroll, till exempel kallas den planerare eller koordinator, säger Annette Kléen, lärare på Yrgo.

En kvalitetssäkring

Göteborgs Stad har rekryterat bland befintlig personal och haft internutbildning, men insett att den inte längre räcker till.

– Det handlar också om en kvalitetssäkring för cheferna i Göteborg. De ska jobba med ett tillitsbaserat ledarskap, ett nära ledarskap, och för att de ska ha möjlighet att jobba med det så behöver de lite avlastning med de administrativa uppgifterna.

Finns efterfrågan

Den nya YH-utbildningen pågår under ett år och startar i september. Det finns plats för 28 studerande.

– Vi tycker verkligen att den här utbildningen behövs efter att ha pratat med folk i verksamheten, bland annat i Göteborgs Stad. Det känns kul att göra något som man känner att det finns efterfrågan på. Vi är flera lärare på utbildningen och vi kommer att plocka in specialister inom vissa kursmål, säger Annette Kléen.

Yrgo, högre utbildning Göteborg, är en del av utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad. Ansökan till höstens utbildningar är öppen till 19 april. Yrgos utbildningar är öppna för sökande i hela landet.