Fler ungdomar från exempelvis invandrartäta områden i Göteborg ska lockas att söka till och ta examen på högskolan. Den här veckan utbildar därför studievägledare från Sydafrika sina kollegor från Göteborgs universitet och Chalmers i konsten att få studenter att hjälpa och stötta varandra mer. Ett motsvarande projekt med att hjälpa studenter har pågått i flera år i Sydafrika med gott resultat.

– Studenterna ska utbildas att bli bättre kamrater och kunna hjälpa och lyssna, berättar Cathrine Gillo som leder projektet för Göteborgs universitet.

Ny skrämmande värld

Att börja på högskolan kan för många unga vara en tuff period. Det är en hel ny värld som öppnar sig. Många känner sig osäkra och kanske inte vågar söka till skolan eller hoppar av efter en tids studier.

Just detta har universiteten i Göteborgs vänort i Sydafrika, Nelson Mandela Metro, mycket stor erfarenhet av. I det partnerskap som finns mellan de två städerna ska nu sydafrikanerna lära högskolorna i Göteborg att bättre ta hand om sina studerande genom kamratstöd.

Startar nästa höst

Tolv studievägledare från Göteborgs universitet och Chalmers utbildas denna vecka för att kunna träna upp studenter på skolorna att bli ett kamratstöd.

Från och med terminsstarten nästa höst ska nya studenter kunna få stöd och hjälp av andra studiekamrater. Det är ännu inte bestämt vilka institutioner på de två skolorna som ska börja med projektet. Det kommer att avgöras längre fram.

Under våren rekryteras elever som vill bli kamratstödjare.

Lär sig mjuka kompetenser
3FE4_2.jpg
Cathrine Gillo anser att det är viktigt med en riktig utbildning både av studievägledarna och av studenterna för att det ska fungera.

Det handlar om färdigheter i kommunikation, som empatiskt lyssnande, värderingar, etik och att kunna jobba i grupp. Det är enligt Cathrine Gillo mjuka kompetenser som är svåra att lära sig.

Utbildningen av studievägledarna har mottagits mycket positivt enligt Cathrine Gillo. Intresset var betydligt större än antalet kursplatser.

Intresserade elever

Redan nu finns ett intresse bland studenter. Det är frivilligt att delta i projektet och det betalas inte ut någon lön. Istället får studenterna, som väljer att bli kamratstödjare, utbildning och ett bevis på att de deltagit i verksamheten. Det är en bra merit när de ska söka arbete i framtiden menar Cathrine Gillo.

Både personal och studenter från universiteten i Nelson Mandela Metro håller i utbildningen av studievägledarna i Göteborg.

– Det är intressant att se hur människor ser på olika saker. Vi har mycket gemensamt och liknande värderingar på högskolorna här i Göteborg och i Sydafrika, säger Marina de Jager som ansvarar för hjälpprojektet på P E Technikon i Nelson Mandela Metro.