Nya regler från årsskiftet. Syskonförtur ska alltid tillämpas, och öppettiderna i förskolan ska bli mer flexibla. Det är två av de ändringar och förtydliganden av Göteborgs Stads regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som kommunstyrelsen beslutade om i förra veckan.

De gamla reglerna har inneburit att Göteborgs tio stadsdelsförvaltningar tillämpat syskonförturen olika beroende på hur förskolekön sett ut. Om det funnits barn som väntat mer än fyra månader har det i vissa stadsdelar inte gått att få syskonförtur. Detta har skapat otydlighet och osäkerhet för vårdnadshavarna. I och med att förskolan nu byggts ut och fått fler platser så ska syskonförtur alltid tillämpas.

Kommunstyrelsen beslutade också att ta bort den så kallade ramtiden mellan 06.30 och 18.30 för förskola, fritids och pedagogisk omsorg (det som tidigare hette familjedaghem). Ramtiden har i praktiken spelat ut sin roll i och med att skollagen säger att kommunen ska erbjuda förskola, fritids och pedagogisk omsorg i den omfattning som behövs. Göteborgs Stad har idag särskilda avdelningar för barn som behöver omsorg på obekväm arbetstid, i flera stadsdelar finns avdelningar som har öppet dygnet runt.

Övriga regeländringar handlar om barn med särskilda skäl, omplaceringar, svar på platserbjudande, finskt förvaltningsområde, omsorg på obekväm arbetstid och vårdnadshavares uppsägningstid.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2016.