Flera utvecklingsmöjligheter. 90 000 elever i Göteborgs kommunala skolor blev i slutet av mars först i världen med att få tillgång till talmejl. Via ett enkelt klick på det skrivna mejlet får mottagaren meddelandet uppläst för sig. It-utvecklaren Stefan Dellenborgs problemlösning inom gymnasiesärskolan har redan lett till stort intresse långt utanför Göteborgs Stad.

Till vardags är Stefan Dellenborg it-utvecklare på gymnasiesärskolan/särvux i Göteborgs Stad. Hösten 2010 satte han upp en vision: ”Jag vill att man ska kunna få ett mejl uppläst för sig var man än befinner sig i världen.”

– 20-25 procent av Sveriges befolkning har problem med att läsa en text. Det kan bero på dyslexi, en synskada, kognitiva handikapp eller utvecklingsstörningar. Dessutom tycker många invandrare att det är lättare att förstå det talade språket än det skrivna, säger Stefan Dellenborg som insåg att talmejl skulle kunna underlätta livet för många – men för hans egen del låg fokus fortfarande på eleverna i gymnasiesärskolan.

Ingen komplicerad teknik
Efter externa kontakter, och en rad mindre lyckade försök, hittade Dellenborg – med hjälp av två it-företag ett sätt lösa problemet.

– Jag glömmer aldrig den dagen vi hade en prototyp som fungerade.

I samarbete med Peter Lundberg på stadens Intraservice, och Ylva Bergstedt på stadsledningskontoret, utvecklades idén och beslut fattades om att talmejl skulle göras tillgängligt för stadens alla elever.

Det enda som behövs för att komma igång är en dator med en flash-spelare. En sådan finns i alla nyare datorer, men kan också enkelt laddas ner.

– Jag öppnar mitt mejl, och trycker på en knapp där det står ”spela upp” – då plockas e-postmeddelandet ut och skickas iväg till en talsyntes-server, för att sedan komma tillbaks som en ljudfil. På en halv sekund är förvandlingen klar, och mottagaren kan lyssna av ljudfilen, förklarar Stefan Dellenborg.

Lättåtkomligt överallt
Tekniken fungerar oavsett vilket operativsystem eller vilken webbläsare som används. Eleverna behöver bara logga in på sitt e-konto för att talmejl-tekniken ska ligga öppen att användas. Det innebär att tekniken inte är knuten till en särskild dator – eleven kan komma åt talmejl från en dator var som helst i världen, eller till exempel från ett internet-kafé.

Stefan Dellenborg räknar med att ungefär var femte elev ingår i den huvudsakliga målgruppen. Det innebär en årlig kostnad av i genomsnitt åtta kronor per elev – pengar som täcker licenskostnader.

Idag begränsar Google den översättningsbara textmängden till 1000 tecken. När den gränsen försvinner kommer talmejlens användningsområden att utökas ytterligare.

Idén kan inte skyddas
– Så småningom kan man också tänka sig att erbjuda fler språk, eller kanske att också ge möjligheten att tala in sitt mejlmeddelande, funderar Stefan Dellenborg som redan fått berätta om världsnyheten för Rapport i Svt.

– Efter det inslaget var det många som hörde av sig och ville veta mer, säger han.

Det tog ett och ett halvt år från den första tanken till att talmailet gjordes tillgängligt för stadens elever. Eftersom idén snarare handlade om att kombinera redan befintliga kunskaper och tekniker än att utveckla nya, kan den inte patentskyddas. En ny upphandling av talmejl-tjänsten kommer att göras vid årsskiftet, och mycket talar för att många fler vill följa i Göteborgs spår.