Under hösten anordnade förskoleförvaltningen tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg en tävling om brandskydd. Många barn fick lära sig om vad de ska göra när det börjar brinna och det kom in fina bidrag i form av texter, bilder och filmer.

Förskoleförvaltningen tillsammans med Räddningstjänsten StorGöteborg har haft en tävling om brandskydd. Syftet var att uppmuntra barn och personal att tillsammans utforska ämnet utrymning. Förhoppningen var att tävlingen skulle leda till större kunskap hos barnen.

− Vi har fått många olika kreativa bidrag som verkligen visar på att barnen fått nya kunskaper. Personalen på förskolorna har gjort stora insatser för att utbilda barnen i detta viktiga ämne, säger Björn Öberg, säkerhetsstrateg på förskoleförvaltningen.

Vinnare är förskolan Bronsåldersgatan 27

Vinnare i tävlingen blev förskolan Bronsåldersgatan 27 vars bidrag tydligt visar hur de involverat barnen och deras olika perspektiv genom att skapa, utbilda och öva. Juryns motivering lyder:

”Barnen och pedagogerna på Bronsåldersgatan 27 har på ett kreativt sätt jobbat med temat utrymning och belyst frågan ur perspektiv som är viktiga för att alla ska kunna räddas vid en brand. De har tydligt involverat barnen och deras olika perspektiv genom att skapa, utbilda och öva. De bidrar dessutom med viktiga tips som att hjälpa varandra, inte gömma sig, att bära med sig skorna ut istället för att stanna och klä på sig, plus att det går att skicka sms till 112.”

Prisutdelning och ny tävling till sommaren

När det är möjligt att träffas i större grupper igen kommer förskolan Bronsåldersgatan 27 att få besök av en brandbil, vilket var priset i tävlingen. Elisabet Nord, förskoleförvaltningens direktör och Lars Klevensparr, direktör för Räddningstjänsten Storgöteborg kommer att vara med på prisutdelningen.

Under året kommer alla förskolor åter få chansen att delta i en tävling som förskoleförvaltningen ordnar tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg.

Två- till sexåringar på förskolan Bronsåldersgatan har lärt sig om brandskydd och utrymning. Förskolan har en integrerad verksamhet för barn med och utan hörselnedsättning.