Positivt resultat av pilotprojekt på förskolor. – Nu använder vi bilder och tecknar med händerna när vi pratar med barnen på ett naturligt sätt i hela vår verksamhet. Det gynnar alla våra barn, säger Heidi Parkkinen, pedagog på Skutehagens förskola i Torslanda.

Tack vare ett pilotprojekt har fyra förskolor i Västra Hisingen fått fart på sitt arbete med att främja barnens språkutveckling.

Bilder och att teckna med händerna, TAKK, är ett bra stöd för barns språkutveckling. Det är något som man har tagit fasta på inom Västra Hisingen. En kartläggning visade att förskolorna använde sig av såväl TAKK som bilder i kommunikation med barnen, men oftast vid enstaka tillfällen och inte som ”levande” del av verksamheten.

– Bilder och att teckna med händerna är bra hjälpmedel när det gäller barns språkutveckling. Verktygen används ofta för att kommunicera med barn som har speciella behov eller sen språkutveckling. Om vi använder det på ett genomarbetat sätt, så att det genomsyrar verksamheten, förbättrar vi alla barns språkutveckling, säger Annika Melin, från Språkbussen och som har deltagit i projektet genom att bland annat hålla i utbildning för pedagogerna.

80 pedagoger i pilotprojekt
För att öka intresset för att använda bild och teckenstöd ansökte stadsdelen om och fick pengar för ett pilotprojekt där sammanlagt 80 pedagoger från fyra förskolor deltagit. Pedagogerna har fått utbildning i att använda tecken som stöd i kommunikationen (TAKK) samt i datorprogrammen In Print och Ritade tecken för att kunna ta fram eget anpassat material. Projektet har också innehållit konkret stöd och inspiration genom handledning ute på förskolorna av Alexandra Gozon från Destination kommunikation.

– Det har varit jätteviktigt att alla deltagit i stället för att en eller två har skickats på kurs. Nu har vi en gemensam grund att stå på och då är det också lättare och mer naturligt att använda oss av teckenstöd och bilder, säger Heidi Parkkinen.

Hon har arbetat på Skutehagens förskola i 13 år och där har det alltid funnits kompetens i teckenstöd och barn med särskilda behov. Men nu använder de bilder och tecknar med händerna på ett mer genomarbetat sätt och under hela dagen. Vid samlingen, maten, sång- och sagostunder.

– Om vi ska gå ut samlas vi kring en bild och pratar om vädret och vilka kläder vi behöver ha på oss om det regnar. Det är fantastiskt att se hur de riktigt små barnen först pratar med tecken och sen helt plötsligt ersätter det med ord, säger Heidi Parkkinen.

Tecken och bildstöd
Hon är jättenöjd med projektet och menar att det gett pedagogerna ett lyft och en push framåt att bli mer aktiva i användandet av tecken och bildstöd.

– Det var det här vi ville uppnå. Vi ser att pedagogerna i större utsträckning vågar använda tecken och bildstöd när hela arbetslaget deltagit i projektet. På avdelningarna finns fler bilder och tecken uppsatta – det gynnar barnens språkutveckling, säger Maria Bergerson, talpedagog i Västra Hisingen och en av projektledarna.