"Drömjobbet är att få jobba ännu mer framför datorn". De har olika förutsättningar och mål samtidigt som de delar en speciell färdighet för det som handlar om digitalisering och IT. Tack vare den kompetensen är de teknikmentorer inom förvaltningen för funktionsstöd.

Vi träffar Zoltan Litavszky, Ulrica Selenius och Per-Anders Karlsson innan de ska hålla en föreläsning på Mötesplats Funktionshinder, en årlig samlingsplats för funktionshinderverksamheter från hela Göteborgsregionen.

I publiken sitter även politiker, representanter från SKR, Sveriges kommuner och regioner samt Socialdepartementet.

Teknikmentorerna har, tillsammans med stödpedagogen André Andersson, blivit vana vid att väcka uppmärksamhet. De får regelbundet förfrågningar att komma och berätta om vad de gör.

Något de gärna nappar på, att sprida sitt budskap och få fler att göra samma sak är en del av uppdraget.

– För mig innebär det en möjlighet att påverka och visa hur viktigt det är att lyssna på dem som det handlar om, säger Ulrica Selenius som ganska nyligen blev en av teknikmentorerna.

Därför är hen extra nöjd i dag när det finns beslutsfattare i publiken.

Började i mindre skala

Alltihop började i betydligt mindre skala 2017 när en satsning på ökad digitalisering och delaktighet drog i gång i den dåvarande stadsdelen Östra Göteborg. Genom välfärdsteknik skulle brukarna bli mer självständiga och delaktiga i sin vardag.

André Andersson insåg att den digitala kompetens som ibland kunde saknas hos personalen i stället fanns hos brukare och deltagare i de olika verksamheterna.

Så föddes tanken på teknikmentorer som en väg till självständighet genom arbetserfarenhet som i slutändan kan leda till jobb.

– Vårt mål är att företag och även Göteborgs Stad ska upptäcka den unika kompetensen som teknikmentorerna har och att det i förlängningen ska leda in på den öppna arbetsmarknaden, säger han.

Zoltan Litavszky gillar verkligen sitt uppdrag som teknikmentor inom förvaltningen för funktionsstöd, drömmen är att få använda sin digitala kompetens på heltid. Foto: Lars Printzén

I dag finns tio teknikmentorer med uppdrag både inom och utanför förvaltningen, och lika många som har visat intresse för att få delta.

Växte upp framför datorn

Zoltan Litavszky är en av dem som varit med längst. Han har vuxit upp framför datorn och inspirerats av olika spel, främst Minecraft och World of warcraft. Han beskriver det som ett kärleksförhållande.

– Tänk dig att en tjej hittar en kille men i mitt fall hittade jag datorn, säger han.

Fortfarande arbetar han i den dagliga verksamheten Café Koppen inom förvaltningen för funktionsstöd men uppdraget som teknikmentor tar allt större tid.

Förutom att föreläsa har han exempelvis startat en digital spelgrupp för personer med funktionsnedsättning där de som känner sig ensamma kan träffas och spela tillsammans, på gång är också gaming-After Work under våren och sommaren.

Zoltan Litavszky skulle gärna använda sin digitala kompetens på heltid.

– Drömjobbet är att få jobba ännu mer framför datorn och ha ännu fler uppdrag tillsammans med André, säger han.

Okonventionella metoder

Nyfikenheten kring teknikmentorerna hänger delvis ihop med att man jobbat med förhållandevis okonventionella metoder och gått sin egen väg. Exempelvis genom att rikta sig till privata företag och söka samarbete, eller genom att fokusera direkt på brukarna och inte gå via personalen.

— Ja, vi går lite på tvärs mot det etablerade sättet, säger Diana Soto, enhetschef på daglig verksamhet.

André Andersson är stödpedagog med särskilt uppdrag inom välfärdsteknik och den som från början födde idén om teknikmentorerna, här tillsammans med Ulrica Selenius på Mötesplats Funktionshinder, en årlig samlingsplats för funktionshinderverksamheter från hela Göteborgsregionen.