Cannabis i fokus på temakväll. Tretton krogar i Majorna-Linné har nu gått med i stadsdelens långsiktiga arbete mot droger, främst cannabis. Här ingår också en årlig temakväll för tonårsföräldrar, på onsdag 27 april. ”Vi hoppas det kommer mycket folk”, säger Gun Stigelius, utvecklingsledare för folkhälsa i Majorna-Linné.

Temakvällen om alkohol, narkotika och tobak arrangeras tillsammans med polisen, Mini-Maria och social resursförvaltning. Föräldrarna ska få veta hur läget är i Sverige jämfört med andra länder och få lära sig mer om de olika preparaten, även spice, E-cigaretter och dopning.

Tioårig strategi
Flera andra stadsdelar ordnar liknande föreläsningar för föräldrar. I Majorna – Linné fokuserar man på cannabis. Orsaken är att stadsdelen utmärkt sig negativt under en längre tid.

I drogvaneundersökningarna 2010 och 2013 hade Majorna-Linné stadens högsta siffror för cannabisanvändning. Hela 33 procent av stadsdelens elever i årskurs två på gymnasiet uppgav att de hade rökt cannabis.

Mot den bakgrunden drog Majorna-Linné igång ett tioårigt strategiarbete år 2013. Man började med att utbilda all personal i frågorna. Sedan har man fortsatt med årliga workshops, årliga utskick av föräldrabrev, föräldraföreläsningar med mera, som lett till ökad medvetenhet och bättre kunskaper.

Resultat i höst
Nätverket ”Krogar mot knark” har också växt och omfattar nu alltså 13 restauranger och pubar, som alla fått utbildning och skrivit avtal med nätverket.

Frågan är om cannabisbruket också har minskat.

– Det vet vi inte ännu,, men vi väntar med spänning på den stora drogvaneundersökning som görs vart tredje år och där resultatet är klart i september – oktober i år, säger Gun Stigelius.

Vuxna problem
En försvårande omständighet är att det i Majorna-Linné är vanligare än i andra stadsdelar att föräldrarna själva prövat cannabis när de var unga. Det syns bland annat i undersökningen ”Hälsa på lika villkor” som görs i Göteborg varje år. Och de föräldrarna har ofta minnen av en ”harmlös” drog, vilket inte stämmer med verkligheten, eftersom dagens cannabis är mycket mer kraftfull än för 20 – 30 år sedan.

– Det är ett bekymmer att så pass många vuxna i Majorna-Linné har prövat cannabis, säger Gun Stigelius.

– Det är bland annat därför vi inser att vi inte klarar det här på ett eller två år, utan vi måste ha en långsiktig plan. Men vi tänker inte ge oss!