Branschöverskridande samtal om social hållbarhet. Politiker, representanter från näringslivet, forskare, rektorer och pedagoger samlas i nästa vecka på Lindholmen på ett unikt toppmöte. Runda bords-samtal med fokus på social hållbarhet ska resultera i förslag som stärker barns plats i Göteborg.

Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad har bjudit in representanter från samhällets olika delar till ett två dagar långt så kallat Förskolesummit på Lindholmens konferenscenter den 5 – 6 december. Tanken bakom mötet är att synliggöra förskolebarn och hur förskolans arbetar med social hållbarhet.

”Förskolan är första steget i ett livslångt lärande”
– Trots att förskolan är en viktig del av utbildningen är det sällan förskolan och förskolebarnens perspektiv som lyfts och diskuteras i samhället. Det vill vi ändra på. Vi måste bort från ”dagiset”. Förskolan är första steget i ett livslångt lärande, både på grupp och individnivå, säger Beata Modigh på förskoleförvaltningen som projektleder toppmötet.

– Nu blir dessutom barnkonventionen lag och alla. Både företag och förvaltningar måste se över hur väl de tillgodoser barns rättigheter.

Social hållbarhet står på schemat
Mötet kommer att bland annat innehålla föreläsningar och runda bords-samtal. Förhoppningen är att väcka samtal och skapa idéer om hur förskolan
kan utvecklas och arbeta med social hållbarhet i samarbete med andra insatser i samhället.

Vid 45 bord, med tio deltagare vid varje, kommer deltagare att få dela med sig av sina erfarenheter, kompetenser och tankar kring barns rätt att ta plats i staden.

– Blir det lyssnade på, blir de sedda? Deltagarna måste fråga sig hur deras företag, förvaltning, bolag eller verksamhet lever upp till barnkonventionen, säger Beata Modigh.

Samtalen utgår från en metod där deltagarna kommer att ha fyra samtal som ska leda till 45 innovationer, eller planer, som de kan ta med sig tillbaka i sin vardag.

Hoppas på fortsättning
Innovationerna kommer att följas upp framöver för att se hur väl man lyckats gå från tanke till handling.

Beata Modigh hoppas att toppmötet ska få förskolan att ta plats på nya arenor. Inför Göteborgs 400-årsjubileum har hon en vision som hon hoppas ska bli verklighet:

– En återkommande förskolesummit, där vi kanske även bjuder in representanter från regionen, ja, varför inte från hela Sverige.