Hög sjukfrånvaro och vab. Den kraftiga smittspridningen av covid-19 i samhället innebär en stor påfrestning på förskoleförvaltningens verksamheter med personalbrist på många förskolor. ”Utgångspunkten är att förskolorna ska hålla öppet så långt som möjligt, men några förskolor har vi behövt stänga ett par dagar, säger Johan Forsstrand, utbildningschef på förskoleförvaltningen.

Förskolan är klassad som en samhällsviktig verksamhet. Det ställer höga krav på dem som arbetar på Göteborgs Stads förskolor och det är många som nu kämpar för att lösa bemanningen.

Rektor kan besluta om tillfällig stängning

Läget är ansträngt med hög sjukfrånvaro, vård av barn och de nationella restriktionerna kring exempelvis hemkarantän och pågående smittspårningar.

– Vid hög personalfrånvaro ska rektorn samordna med andra förskolor för att kunna möta behovet av barnomsorg. Men om det inte går att lösa kan rektorn fatta beslut om tillfällig stängning i upp till tre dagar på grund av akuta orsaker, säger Johan Forsstrand.

Det har hittills hänt på några förskolor nu när smittspridningen i samhället varit så stor efter årsskiftet.

Täta möten med Smittskydd Västra Götaland

Förvaltningen har täta möten med Smittskydd Västra Götaland för att stämma av hur den ökade smittspridningen och de nya rekommendationerna påverkar förskolan. I nuläget innebär de nya rekommendationerna inga stora förändringar för  verksamheten. Om barnet testat positivt för covid-19 eller någon i familjen blivit sjuk gäller instruktionerna från vården.

Vårdnadshavare som behöver vara hemma om förskolan är stängd kan få ersättning för vård av barn via Försäkringskassan.