Utvecklingsmässa på Skälltorpsskolan. Hallå där! Pia Börjesson, verksamhetsutvecklare för sektor utbildning i stadsdelen Norra Hisingen. Ni har precis avslutat två dagars utvecklingsmässa för stadsdelens alla pedagoger inom skola, förskola och fritidshem. Hur har det gått?

– Det har varit fantastiskt och just nu är jag helt uppfylld av allt som hänt. Bara att kunna samla alla pedagoger i en hel stadsdel på samma plats och ge dem en chans att dela med sig av sitt arbete och visa upp vad de är stolta över har varit helt otroligt. Lärare och pedagoger har gjort det i en mängd olika seminarier under dagen och så fick deltagarna själva välja vad de ville delta i.

Var alla där samtidigt?
– Nej, tisdag var för grundskolans och särskolans lärare och onsdagen för fritidspedagoger och förskolepersonal, förskollärare, förskoleklasspedagoger och särskolans fritids.

Hade ni något tema?
– Ja, digital teknik som gynnar lärandet. Norra Hisingen har beslutat att alla barn i skolan ska ha varsitt digitalt verktyg, vilket kommer bli verklighet 2017. Men tekniken i sig inte skapar något nytt lärande, det är först i händerna på en pedagog som det ger rätt effekt.
– Hur tekniken kan användas för att skapa pedagogiska miljöer och tillföra ny kunskap var en av de saker det pratades mycket om. Vår vision är en jämlik uppväxt för alla barn och den digitala tekniken är ett sätt att ge alla barn samma möjligheter.

Vad hände mer?
– Alla skolor och förskolor fick fritt förfoga över varsin monter i den jättestora gymnastiksalen på Skälltorpsskolan i Backa, där vi höll till. De visade upp sina egna idéer och erfarenheter att arbeta med informations- och kommunikationsteknik, så det blev som en riktig mässa. Sedan har det varit seminarier och workshops och så har vi haft några externa föreläsare här från övriga Göteborg, vilket vi tycker är viktigt för att bidra till delarkulturen inom staden. Och så har vi haft ett makerspace i utställningshallen.

Vad är makerspace?
– Det en verkstadsliknande yta där det gick att utforska olika material och använda tekniken för att programmera robotar. Det var det kreativa återvinningscentret REturen som ligger precis i närheten som hade tagit med sig olika material att utforska. Det var väldigt populärt, särskilt som en del av pedagogerna hade med sig sina barn, så det blev väldigt mycket gemensamma kreativa lösningar.

Blir det fler utvecklingsmässor?
– Det hoppas jag verkligen. Nu ska vi skicka ut en utvärdering, men allt jag hört hittills har bara varit positivt. Det ger otroligt mycket att få lyssna på sina kollegor och se hur de har löst olika problem. Vi har haft en utvecklingsmässa tidigare, år 2014, och tanken är att det ska bli ett återkommande inslag. Så vem vet, vi kanske är tillbaka redan nästa år.