Tar fram svensk modell för barns rättigheter. Önnereds- och Kannebäcksskolan Tremastaren blir Unicefs pilotskolor för att få in FN:s barnkonvention i skolan. Det är ett av resultaten efter ett projekt om barns rättigheter som avslutas med en konferens i Göteborg i veckan.

– De två skolorna i västra Göteborg ska tillsammans med Unicef Sverige ta fram en svensk variant på RRSA, Rights respecting school awards, som utvecklats av Unicef i Storbritannien.

RRSA går ut på att reglerna i FN:s barnkonvention integreras i skolarbetet och i umgänget bland elever och personal, med sikte på att skolan certifieras.

– I Storbritannien arbetar nu 1.000 skolor enligt modellen och utvärderingar visar att elevernas resultat och betyg har förbättrats avsevärt på de skolorna, säger Gunilla Engberg, projektledare tillsammans med Christina Sjödahl för ”Barns rättigheter – vuxnas skyldigheter.”

Startades av tre stadsdelar
Projektet startades våren 2010 av stadsdelarna Lundby, Tynnered och Gunnared med stöd från Europeiska socialfonden på 4,5 miljoner kronor. Det avslutas 30 april och håller på torsdag 22 mars en spridningskonferens på Burgårdens konferens, dit 160 personer är anmälda.

Talare på konferensen är bland andra Kenneth Ljung från Barnombudsmannen, Thomas Rostock, utredare på Sveriges kommuner och landsting, Christian Jensen lektor på Göteborgs universitet och Eva-Lena Ekman på ESF-rådet. Christian Maloney på konsultbolaget Ekan ska också presentera en utvärdering av projektet.

Konferensdeltagarna kan välja mellan tre seminarier som ska sprida kunskap och inspiration om den kompetensutveckling som projektet bidragit till under de två åren: RRSA-modellen, metoder i att samtala med barn samt att beskriva processer och resultat av samverkan.

Projektet har lett till att mer än 500 personer inom främst skola och socialtjänst fått utbildning i bland annat metoderna barnsamtal, tejping och motiverande intervju.

Lundby utbildar i tejping
– Det har varit väldigt uppskattade utbildningar, som vi hoppas får utrymme i kommunen framöver. Här i Lundby har man i alla fall sagt att nyanställda ska få utbildning i tejping, säger Gunilla Engberg.

Tejping innebär att arbeta med små dockor eller figurer i kommunikationen med barn, främst när det är svårt att prata om ”jobbiga saker”. Projektet har haft ett särskilt fokus på utsatta barn och bland annat arrangerat ett seminarium om barn som bevittnat våld.

– Ett konkret resultat är en liten kontaktguide som lärare ska kunna använda om de är oroliga för att ett barn far illa, en guide som togs fram tack vare samverkan mellan skolan och socialtjänsten i Västra Göteborg, berättar Gunilla Engberg.

Förutom stadsdelarna Lundby, Västra Göteborg och Angered har många fler deltagit i projektet: BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin), polisen i Västra Götaland, Barnhuset, Kriscentrum för kvinnor, Socialjouren, Familjerättsbyrån samt Bojen, en ideell förening för barn och ungdomar som bevittnat våld i hemmet.

41DC.jpg
Tejping innebär att arbeta med små dockor eller figurer i kommunikationen med barn, främst när det är svårt att prata om jobbiga saker. Ordet ”tejping” kommer från att man använder tejp att ”rita upp” miljöerna man ska prata om på ett bord. Utifrån dessa används sedan dockorna för att beskriva exempelvis händelser. Foto: Michal Hudak