På plats eller digitalt. 2–13 maj anordnar Vetenskapsfestivalen två veckor fyllda av vetenskap för elever och lärare. Genom interaktiva workshops, laborationer, värderingsövningar, föreställningar och samtal får eleverna en inblick i vetenskapens fantastiska värld.

Det går att delta både på plats i Göteborg eller digitalt direkt från klassrummet. Bokningen är öppen och många av aktiviteterna går att boka fram till veckan innan festivalen.

I det som festivalen kallar Livelabbet direktsänds vetenskapsshower. Vetenskapsfestivalens eget pop-up science center – Experimentverkstaden – är tillbaka. I år byggs verkstaden upp i Kajskjul 105 på Bananpiren. Den passar förskolan samt årskurs F–5.