Utvecklar språk och kultur. På Skogomeskolan finns sen terminsstarten undervisning på både svenska och finska i förskola och förskoleklass. Verksamheten fungerar bra och planen är att den ska växa de kommande åren. “Det handlar om att lyfta barnens finska identitet och inte tappa bort den, och att ge dem möjlighet att utveckla sitt språk och sin kultur”, säger Mari Niemelä, lärare i den tvåspråkiga undervisningen.

Elever på Skogomeskolan tittar, läser och pratar om böcker på finska. Vissa böcker handlar dessutom också om Finland.  Foto: Mari Niemelä

Göteborgs Stad är en av de svenska kommuner som är ett finskt förvaltningsområde. Då ska kommunen erbjuda finskspråkig verksamhet i förskola, skola och inom äldreomsorg till dem med finsk/sverigefinsk bakgrund. Sedan hösten 2020 finns tvåspråkig kommunal förskola och grundskola på Hisingen.

På förskolan Terapislingan 4, som öppnade i augusti, finns avdelningen Sälgen där 16 barn i åldrarna 1 till 5 år får undervisning på svenska och finska.

– Vi har tre pedagoger som är tvåspråkiga. De pratar för det mesta finska med barnen. Det är olika hur mycket finska barnen kan, därför kan pedagogerna behöva komplettera med svenska, säger rektor Lena Bildsten.

Förskolan är en helhet

På förskolan är det skyltat på svenska och finska. Avdelningen uppmärksammar finska och sverigefinska högtider med sång, musik och berättelser.

– Vi ser alla avdelningar på förskolan som en helhet. Den stora skillnaden är att Sälgen är tvåspråkig och att de övriga avdelningarna är enspråkiga, säger Lena Bildsten och tillägger att det förmodligen blir morotslåda på julbordet på förskolan eftersom det är en klassisk finsk julrätt.

Startat med förskoleklass

Det finns ytterligare tre förskolor i Göteborg som erbjuder undervisning på svenska och finska. En kommunal grundskola har startat med integrerad undervisning det här läsåret. Det är den nybyggda Skogomeskolan som ligger i närheten av förskolan Terapislingan 4.

– Vi har tre elever i förskoleklass som går i vår tvåspråkiga verksamhet och en elev i tvåan och en i sexan, de får utökad modersmålsundervisning, säger rektor Monica Landin.

Balansgång med språket

Mari Niemelä, lärare i den tvåspråkiga undervisningen på Skogomeskolan.

Mari Niemelä är samordnare och lärare för den tvåspråkiga verksamheten.

– Jag är i förskoleklassen två förmiddagar i veckan och en del av tiden är vi i klassrummet. Vi har läst om Finland, lärt oss ord och skapat intresse för finska och Finland. Precis som i förskolan är det skillnad på barnens kunskaper i finska, så det är en balansgång hur mycket man kan undervisa på finska och hur mycket man måste ta på svenska, säger hon.

Har utvecklats

Hon berättar att det handlar om att låta barnen “bada” i språket genom att läsa, leka, spela och upprepa ord. Ge dem möjlighet att utvecklas i språket och samtidigt också socialt. Hon tycker eleverna har lärt sig mycket.

– När de säger något på svenska så försöker jag säga det på finska, så att de också får höra finska. Det som jag tycker är roligt, är att när vi går ifrån hela gruppen så är det är många andra elever som också gärna vill komma med och lära sig finska.

Verksamhet som växer

Även om den tvåspråkiga verksamheten börjat i liten skala på skolan så kommer den att växa. Det är Monica Landin övertygad om.

Monica Landin är rektor på Skogomeskolan.

– Det fanns inte tillräckligt stor efterfrågan för hela grundskolan, men Göteborgs Stad tycker att det är viktigt att kunna erbjuda den här möjligheten och vi kunde börja med förskoleklassen. Det finns ett finskt nav här där man kan börja i förskolan och fortsätta att utveckla sitt minoritetsspråk i grundskolan. Vi ser positivt på det här och tror att intresset kommer att växa.

Tacksamma föräldrar

Underlag finns dessutom redan i förskolan där det som sagt går 16 barn. Nästa år planerar Skogomeskolan att utöka den tvåspråkiga undervisningen en årskurs i taget. 2021 blir det en tvåspråkig verksamhet i förskoleklass och årskurs ett, året därpå upp till årskurs två och så vidare ända upp till årskurs sex.

– Vårdnadshavarna jag pratat med är jätteglada och tacksamma att det finns den här möjligheten. Det handlar om att lyfta barnens finska identitet och inte tappa bort den, och att ge dem möjlighet att utveckla sitt språk och sin kultur, säger Mari Niemelä.

– Jag kan bara hålla med, föräldrarna är jättetacksamma. Det här känns jättekul och det känns gott att ha ett bra samarbete med Skogomeskolan, säger Lena Bildsten.