Den internationella modersmålsdagen infaller på fredag. I Göteborg har tvåspråkiga barn och ungdomar skapat en utställning på temat ”Min resa”. Medan ett främmande modersmål för tio år sedan sågs som ett hinder för att lära sig svenska, betraktas det idag som en viktig tillgång.

Språkcentrum ansvarar för undervisningen i modersmål i Göteborgsregionen. Omkring 10 000 barn och ungdomar undervisas av cirka 190 lärare i sammanlagt omkring 50 olika språk.

För att fira modersmålets dag har en del av eleverna, på sina modersmålslektioner under hela hösten, arbetat med att skapa sin egen berättelse på temat ”Min resa”. Från den 22 till den 27 februari visas alstren upp på Världskulturmuseet, digitalt och i spiralpärmar. Tio främmande språk är representerade.

Språken stärker varandra

– Det som är spännande är att allt material är både på modersmålet och på svenska, så att även den som inte kan till exempel kurdiska kan ta del av berättelsen. Det är också så man jobbar med modersmålsundervisning, språken stärker varandra, säger Anders Hertz på Språkcentrum.

Från att ha ansetts vara ett hinder för att lära sig svenska har man inom skolans värld börjat se barnens modersmål som en tillgång i språkutvecklingen.

– Det har varit en resa. För 10-15 år sedan var det inte alls självklart att modersmålet var viktigt, säger Anders Hertz.

Final på fredag

Han tror att arbetet inför utställningen betyder mycket för eleverna.

– Det är jättestort, såklart. Det är ett sätt att lyfta fram att det språk de har är viktigt och värt att visa upp.

På fredag den 25 februari, som är den internationella modersmålsdagen instiftad av Unesco, framträder några av eleverna på olika språk. De sjunger sånger, läser poesi och framför Lyckans ö, en pjäs på tyska.