Prata matte ett bra sätt att förstå. För att lyckas med all undervisning handlar det om att möta eleven där den är, vara tydlig och repetera mycket.  ”Vi brukar prata matte och då förstår eleverna hur de själva tänker”, säger Anna Didriksson.

Ett bra sätt för att förstå matte, är att prata matte. Eleverna får förklara hur de har räknat ut en viss matteuppgift och det tycker alla är jätteroligt. Det här brukar också stärka deras självförtroende när de får visa för kompisarna hur de löst en viss matteuppgift.

– Jag tycker att det är bra när man får se hur andra har räknat. Då får jag också hjälp att tänka på samma sätt och då blir det lättare sedan, säger en elev i femman.

– I ett av våra digitala hjälpmedel kan jag visa upp för hela klassen hur varje elev löser sina räkneuppgifter. Det går att dölja elevernas namn när man visar uträkningen, men oftast vill de själva se sitt namn. I samma hjälpmedel kan jag i efterhand följa precis hur eleven har ställt upp ett tal och räknat ut det. Då får jag också veta om eleverna har förstått eller inte, säger Anna Didriksson.

Digitala hjälpmedel ger stöd för språket

Varje elev har en egen digital lärplatta. Varje måndag får eleverna veckans matteläxa i lärplattan. Läxan är anpassad i olika nivåer efter vad eleven behöver träna på. Läxorna ska vara repetition på det som eleverna tränar på i skolan. Med digitala hjälpmedel kan eleven också få stöd i språket. Uppgifter kan översättas vilket ökar förståelsen.

– Att få en snabb återkoppling är viktigt för eleven så att de vet att de gör rätt. Jag ger eleverna smådiagnoser från Skolverkets bedömningsstöd ”Diamant”. Det är viktigt att eleverna tänker över sitt lärande och inte bara ”jobbar på”, säger Anna Didriksson.

Tydliga mål ger ökad kvaliteten i undervisningen och ökar elevernas lärande

För att lyckas med all undervisning handlar det om att möta eleven där den är, och fylla på med uppgifter som utmanar i lagom takt. Det är också viktigt att ha variation i lektionen. På Vättleskolan använder man den klassiska matteboken som ger struktur. Sedan kan digitala hjälpmedel göra att eleverna får träna på vissa saker och repetera sina kunskaper.

– Vi börjar alltid lektionen med att göra några enkla uppgifter under fem till tio minuter som uppvärmning. Då använder eleverna sin lärplatta. Här finns repetitionen inbyggd i arbetet så att de befäster sina kunskaper och inte glömmer. Därefter har vi genomgångar i helklass om det är nya uppgifter som ska gås igenom. Sedan jobbar alla på sin nivå i matteboken. Jag kollar av, så att de hänger med och fångar in de som har lite svårt, avslutar Anna Didriksson.