Allt fler nior uppfyller målen. Mer tid med eleverna, språkstöd i alla ämnen och motivationshöjande insatser. Det är vad Tynneredsskolan satsat på för att fler elever ska nå godkända betyg. ”Våra elever har förbättrat sin måluppfyllelse avsevärt”, säger kvalitetsutvecklare Tomas Brax.

För två år sedan var det bara 46,7 procent av Tynneredsskolans elever som lämnade nian med godkända betyg. Det gjorde att skolan hamnade bland de elva skolor med sämst betyg i staden som fick ta del av en extra, tillfällig pengapott på 30 miljoner kronor för att höja betygen.

− Vi fick ungefär 3,5 miljoner per år i extra medel för att höja måluppfyllelsen i vår skola, säger Tomas Brax.

Dubbel bemanning i flera ämnen
Redan förra året visade satsningarna resultat. 54,8 procent av niorna hade då klarat målen i alla ämnen i sina avgångsbetyg. I juni i år låg motsvarande siffra på 65,9 procent, det vill säga en höjning med nästan 20 procentenheter i förhållande till 2012.

Tomas Brax säger att det är insatser på tre olika områden som har bidragit till framgången.

− För det första handlar det om det klassiska, det alla pedogoger pratar om, ”om vi bara hade mer tid med våra elever”. Vi har därför haft dubbel bemanning i många ämnen, säger han.

Fortbildning i språkutveckling
Det andra området rör möjligheten att arbeta med det svenska språket i alla ämnen, inte bara i det som heter svenska. I höstas fick därför skolans alla lärare fortbildning i språkutvecklande arbetssätt.

− Vi har många elever som har svenska som andraspråk, vilket inte är ett problem i sig, men det kan göra att man inte har hunnit utveckla sitt skolspråk och det kan försvåra inlärningen i alla ämnen, säger Tomas Brax.

Motivation genom delaktighet
Dessutom har Tynneredsskolan, som tredje åtgärd, satsat på att höja elevernas motivation.

− Högre motivation får man genom delaktighet. Bland annat har eleverna fått 2 000 kronor per klass för att välja böcker till biblioteket och de har fått vara med och bestämma hur de vill ha det i sina hemklassrum, säger Tomas Brax och fortsätter:

− Vi har också försökt hitta undervisningsformer som känns spännande och intressanta. Till exempel har vi köpt in projektorer för att underlätta och öka kreativiteten i arbetet med IT.

Skola på loven ger resultat
Även sommar- och påsklovsskola har hjälpt eleverna att höja sina resultat.

− I somras blev det tydligt vad sommarskolan betyder. Vi hade vi sex elever som gick från icke godkänt till godkänt på två veckor, säger Tomas Brax.

När 2014 löper ut är också de extra medel som skolan tillförts för att höja betygen slut. Då upphör flera av satsningarna, som till exempel möjligheten att ha dubbel bemanning. Men ny kunskap och nya arbetssätt tar skolan med sig.

− Bland annat har vi utvecklat arbetsformer som kommer att leva kvar. Vi har hela tiden varit snabba med att utvärdera och se vad som fungerar och samtidigt blivit bättre på att formulera vad vi gör, säger Tomas Brax.