Fler elever ska välja tyska språket. Önneredsskolan är en av sex Göteborgsskolor som fått del av Tysk-svenska handelskammarens 4,5 miljoner kronor som delas ut till svenska grund- och gymnasieskolor för att få fler att läsa tyska.

Deutsch macht spass – tyska är roligt, står det på väggarna i Önneredsskolan.

– Vi verkar ligga långt framme. En av våra kamrater har tyska som modersmål och vi kan föra ett samtal med honom. Det kan inte de andra, berättar Karl som går i nian på Önneredsskolan.

”Vi vill göra det tyska språket levande”
Han sitter tillsammans med Bengt i aulan och väntar på stormen av femteklassare som precis ska välja språk. Tillsammans med eleverna i nian på Fiskebäcksskolan ska de leda femmorna i att beskriva med ord och bild FN:s 17 mål för hållbarhet. På tyska och svenska.

– Vi vill göra det tyska språket levande. För att få ett samband mellan språkundervisningen och verkligheten. Eleverna ska få möjlighet att använda tyska i nya sammanhang, berättar Mary Roine Doolan, eldsjäl och lärare i tyska.

– Jag läser upp vilka grupper ni är i och så följer ni niorna till idrottshallen, fortsätter hon till den fullsatta samlingssalen.

Under en liten stund råder förvirring i hallen. Men efter kort börjar eleverna rita och skriva på de långa pappersrullarna. Ett konstverk till Fiskebäcksskolan och ett till Önneredsskolan.

4,5 miljoner till svenska skolor
Representanterna från Tysk-svenska handelskammaren verkar uppriktigt förvånade över intensiteten och arbetsglädjen hos eleverna.

– Projektet syftar till att ”fånga in” de unga eleverna att lära tyska, berättar Katharina Hardt.

Projektet startades av tyska ambassaden som delar ut 4,5 miljoner kronor till för att göra undervisningen i tyska mer populär. Sex skolor i Göteborg får ta del av pengarna. Utöver Önneredsskolan fhar Hvitfeldtska gymnasiet, Kollaskolan, Polhemsgymnasiet, Victoriaskolan och Änglagårdsskolan fått bidrag.