Gäller elever i Göteborgs kommunala skolor. Från måndag 25 januari till och med 14 februari får eleverna i årskurs 7-9 på Göteborgs kommunala skolor sin undervisning både på skolan och på distans hemifrån. Syftet är att minska trängseln i skolan och i kollektivtrafiken, det vill säga att minska spridningen av covid-19 i samhället.

— Att fortsätta minska smittan i samhället är av största vikt. Det är även att garantera elevernas rätt till en likvärdig undervisning med hög kvalitet. Att högstadieeleverna växelvis får undervisning på plats i skolan och hemma gör att det blir mindre trängsel i skolorna samtidigt som eleverna även får undervisning på skolan, vilket är viktigt för deras lärande, säger Bengt Randén, Grundskoledirektör.

Vad betyder detta för vårdnadshavare och elever?

Eleverna i årskurs 7-9 på Göteborgs kommunala skolor kommer att få undervisning både på plats i skolan och på distans i sin skoldator.

Varje skola bestämmer när eleverna ska få sin undervisning på skolan och när de ska få den på distans. Vårdnadshavare får information från sitt barns skola om hur undervisningen kommer att gå till.

Elever i grundsärskolan och elever med särskilda behov kommer att ha undervisning på skolan som vanligt.