Tvåspråkigt från förskoleklass. Till hösten startar Skogomeskolan i Hisings-Backa och Slottsbergsskolan i Frölunda undervisning på finska och svenska. Det är barn som tillhör den sverigefinska minoriteten som kan söka sig dit, under skolbytesperioden 1 - 15 april.

Göteborg har saknat en tvåspråkig skola sedan en fristående Sverigefinsk skola lades ner 2016. Behovet finns dock och grundskoleförvaltningen har haft uppdraget att titta på hur och var Göteborgs Stad skulle kunna erbjuda tvåspråkig undervisning.

– Vi har genomfört en enkät och kom då fram till att det finns två geografiska områden där undervisning på finska och svenska bör erbjudas, säger Hanna Leppänen Ahonen, rektor och samordnare för minoritetsfrågor på grundskoleförvaltningen.

Endast förskoleklass på Slottsbergsskolan
Det blir Skogomeskolan på Hisingen, som från och med i höst kommer att bedriva tvåspråkig undervisning från förskoleklass upp till årskurs 6. Slottsbergsskolan i Frölunda, som byggs just nu, startar tvåspråkig undervisning i förskoleklass.

– Det finns tre förskolor i närheten av Slottsbergsskolan som har finskspråkig förskoleverksamhet, så därför är det logiskt att börja med en förskoleklass där.

Exakt hur undervisningen på de två skolorna kommer att se ut går inte att säga i dagsläget. Det beror helt på hur många ansökningar som kommer in. Men undervisningen kan komma att bedrivas på tre olika sätt: integrerad, delvis integrerad och tvåspråkiga klasser. Det innebär att eleverna antingen får gå i en svensktalande grupp men ha vissa ämnen med finsktalande elever, eller gå i en tvåspråkig grupp och ha vissa ämnen i grupp med svensktalande elever.

– Det tredje sättet är att eleverna i huvudsak har undervisning med finsktalande elever. Huvudmålet är tvåspråkig undervisning. Enligt enkätundersökningen finns det elevunderlag för sådan, men det är ju inte säkert att föräldrarna söker, säger Hanna Leppänen Ahonen.

Ansökan öppnar 1 april
Rekrytering av lärare kommer att påbörjas inom kort. Önskemålet är lärare med bred ämnesbehörighet som har goda språkkunskaper i både finska och svenska.

– Vi behöver följa den svenska skollagen som innebär att hälften av undervisningen ska ske på svenska.

1–15 april pågår ansökan.

– Alla som har finska som modersmål får söka. Barnet behöver inte kunna finska utan vissa vårdnadshavare kanske vill att barnet återfår sin finska. Den möjligheten måste vi ha öppen. Vill man att ens barn ska läsa finska då kan vi garantera att man får undervisning i och på finska, säger Hanna Leppänen Ahonen.

LÄNK: Göteborgs Stad: Undervisning på svenska och finska