Ett nittiotal arbetslösa ungdomar ska under året läsa upp icke godkända kärnämnen för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Det är kommunfullmäktiges arbetsmarknadspolitiska delegation som avsatt 1,6 miljoner kronor som en engångsinsats för 2004 som ett led i att minska ungdomsarbetslösheten.

I Göteborg saknar 720 arbetssökande mellan 20 och 24 år fullständig gymnasiekompetens. Arbetsförmedlingen har länge velat erbjuda ungdomar en chans att läsa in enstaka gymnasieämnen för att få grundläggande behörighet att söka till högskolan.

– Men inom ramen för ungdomsgarantin har det inte funnits möjligheter att göra så här tidigare, säger Lena Angelholm, handläggare på stadskansliets arbetsmarknadsgrupp.

Arbetsförmedlingen väljer ut

De 1,6 extra miljonerna räcker till 50 helårsplatser och det är Arbetsförmedlingen som väljer ut vilka som är behöriga att söka till platserna.

I förra veckan började ett drygt nittiotal elever att läsa i lokalerna som tidigare var Majornas vuxengymnasium.

– Studietiden varar fram till den fjärde juni. En del går heltid, en del går deltid och några går halvtid och varvar med praktik, säger Lena Angelholm.

Fotnot:
Ungdomsgarantin innebär att Arbetsförmedlingen och kommunen har ett gemensamt ansvar för alla ungdomar mellan 20 och 24 år. De ska erbjudas praktik eller utbildning inom 100 dagar för att inte bli långtidsarbetslösa.