Lång anglosaxisk tradition. Aldrig tidigare har debatt-SM för gymnasister avgjorts på västkusten när landets främsta unga debattörer i helgen kommer till Göteborg - för att argumentera för sin sak, och tävla om en plats till VM i Thailand.

Efter förra årets göteborgska triumf föll det i år på Hvitfeldtska gymnasiets lott att stå som arrangör för ”Swedish National Championships of Debating” – debattävlingen som avgörs på engelska och därför har ett engelskt namn.

– I England och Amerika är debattkonsten och retoriken en viktig del av demokratifostran. Det finns en lång anglosaxisk tradition, säger Peter Larsson som är rektor på Hvitfeldtska i Göteborg.

Hvitfeldtska tidigt ute
I Sverige har traditionen att tävla i debattkonst först på senare år fått fäste på skolor med många internationella elever och Hvitfeldtska i Göteborg var tidiga med att haka på.

– Förra året vann ett lag från vår debattförening SM i Sigtuna, och tre av våra elever blev också uttagna att representera Sverige i VM i Turkiet säger Peter Larsson.

Vid helgens tävlingar deltar, utöver tre lag från arrangörsskolan, bland andra också lag från den Internationella skolan i Göteborg. De får mäta sina krafter med debattörer från Lund, Linköping och en rad skolor i Stockholmsområdet.

Tävlingen är uppdelad i två grenar:
# en där diskussionstemat är förutbestämt och känt för alla.
# en där debattämnet hålls hemligt in i det sista. Den senare tävlingsformen kallas Impromptu.

Göteborgarna välkomna att följa tävlingarna
Lagen får via lottdragning reda på om de ska argumentera för eller emot en hållning. För att stå som mästare på söndag eftermiddag krävs det att snabbt kunna identifiera en svag punkt i motståndarens pågående argumentation, för att sedan själv tala för sin sak på ett sätt som lämnar så få blottor som möjligt.

Nog så svårt på svenska – men än mer krävande med tanke på att det hela sker på ett språk som få av de tävlande har som modersmål. Förutom äran och SM-tecknet hägrar i år också möjligheten att få representera Sverige vid VM i Thailand i augusti 2014.

– Vi är stolta över våra elever, och tycker det är roligt för skolan att figurera i de här sammanhangen, säger Peter Larsson som välkomnar nyfikna göteborgare att från åhörarplats följa tävlingarna i skolans aula.