Alla elever i tvåan och trean på Göteborgs Stads gymnasier har i år fått en personlig inbjudan till jobb- och studiemässan Kunskap & Framtid. Göteborgs stad deltar med en monter bemannad av personal från Vägledningscentrum och Prövningsenheten på Burgården.

Numera väntar många unga med att plugga vidare tills de rest eller jobbat ett tag – då kan det vara svårt att välja bland alla utbildningar och veta om betygen räcker.

Oberoende vägledning

– Någon kanske behöver höja sina betyg för att söka till en attraktiv utbildning och därför är det viktigt att ungdomarna får veta att vi finns, säger Ann-Charlotte Havner-Palmér, rektor för prövningsenheten vid Göteborgs Stad Utbildning.

Vägledningscentrums vägledare är inte knutna till någon enskild skola och erbjuder neutral, fristående vägledning till alla mässans besökare vilket är nytt för i år

– Där kan man få oberoende vägledning om till exempel olika utbildningsalternativ, säger Conny Larsen, studievägledare.

”Varje val har tydliga konsekvenser”

I Arbetsfömedlingens monter kan man delta i Spelet om framtiden. Golvet är spelplan och man deltar med sig själv som spelpjäs. Man startar på ruta ett med att man går ut gymnasiet.

– Varje val har tydliga konskevenser, positiva och negativa. Väljer man att resa lär man sig språk, men missar betyg. Börjar man jobba tjänar man pengar, men chansen att få ett avancerat jobb minskar, säger Christer Falk, informatör på Arbestförmedlingen i Västra Götaland.

En stor mängd utställare finns på plats för att locka unga människor. Bland dessa finns KY som står för kvalificerad yrkesutbildning. Här är det efterfrågan från arbetsgivarna som bestämmer vilka kurser som finns, en tredjedel av tiden är praktik.

På mässan kan du även få svar på frågor om hur man gör för att plugga utomlands, liksom naturligtvis om studiemöjligheter inom landet.