250 ungdomar samlas på Hvitfeldtska. Hur kan man påverka EU? Vilket EU vill vi leva i? Det är några av de frågor som ungdomar från hela Göteborgsregionen träffas för att diskutera den 18 februari. Med liknande dialogträffar över hela Europa hoppas EU på att nå ut till förstagångsväljarna.

− Det är EU-kommissionen som tagit initiativ till medborgardialogen. Liknande träffar genomförs runt om i hela Europa, till exempel i Paris och på Irland, säger Eva Borgvall på Europa Direkt Göteborgsregionen, som är en av arrangörerna.

Tanken är att göra EU mer synligt i de olika regionerna och att unga människor ska få chansen att lära känna vilka rättigheter och möjligheter de har som medborgare i EU.

− Under dagen kommer ungdomarna att delas in i grupper och där få chansen att diskutera sådant som till exempel den ekonomiska krisen, trafficking och integritetsfrågor på nätet, säger Eva Borgvall.

Politiker där för att lyssna
Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström och kommunalrådet Robert Hammarstrand kommer att vara på plats för att inleda dagen med korta anföranden.

− Några politiker har även bjudits in för att sitta med i de olika grupperna. Men de är inte där för att leda samtalen eller för att vara experter, utan för att delta och höra på ungdomarnas åsikter i olika frågor, säger Eva Borgvall.

Medborgardialogen den 18 februari riktar sig till unga mellan 16-24 år och äger rum på Hvitfeldska gymnasiet. I höst, den 15 oktober, genomförs en liknande träff i Stockholm, då även representanter från medborgardialogen i Göteborg kommer att vara på plats.

Båda träffarna är ett led i att EU utsett 2013 till ”Europeiska året för medborgarna”.