Ungas konsumtion av alkohol, narkotika och cigaretter har minskat. Däremot har snusning och e-cigaretter ökat och många använder lustgas. Det visar den senaste drogerfarenhetsundersökningen hos elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Göteborgs Stad.

Läs rapporten här:
Göteborgs skolundersökning 2022 – Ungas erfarenhet av ADNTS

Var tredje år görs en skolundersökning i Göteborg där elever anonymt får svara på frågor om sina erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Under våren 2022 gjordes den sjunde undersökningen bland elever i nian och år 2 på gymnasiet. Den visar att färre elever har druckit alkohol det senaste året.

-Det är en minskning från förra mätningen och backar vi tillbaka till den första mätningen från 2004 så är det en stor minskning, säger Karin Patriksson, utvecklingsledare ANDTS, socialförvaltningen Centrum, Göteborgs Stad.

Erfarenhet av narkotika har aldrig tidigare legat så lågt

Att dricka för att bli berusad har också minskat jämfört med 2007, men sett till undersökningen från 2019 är nivån oförändrad. Narkotika har fortsatt att minska sedan förra mätningen, framför allt i gymnasiet och har aldrig legat så lågt sedan mätningarna började i Göteborg. Daglig rökning minskar också medan snusning ökar, där handlar det om en fördubbling jämfört med 2013.

– Framför allt ökar snusning bland flickor jämfört med pojkar, både i årskurs 9 och i gymnasiet.

Kraftig ökning av e-cigaretter

E-cigaretter har ökat väldigt mycket. Det är en femdubbling för flickor på tre år. Även pojkar använder e-cigaretter mer, men ökningen är inte lika stor.

– Vi var förberedda på det eftersom skolor och fritidsverksamhet har kontaktat mina kollegor som jobbar med att stötta staden i det förebyggande ANDTS-arbetet och berättar att det röks mycket e-cigaretter.

Fler flickor spelar om pengar

Eleverna får också svara på frågor om spel om pengar. Där märks en nedgång, förutom bland flickor i den senaste undersökningen.

– Där har det ökat. Pojkar ligger mycket högre på spel om pengar, det har de gjort ända sedan frågan kom med. Men nu ser vi en nedgång i årskurs 9.

Ny fråga om lustgas

Konsumtion av lustgas är en ny fråga som inte kan jämföras bakåt i tiden. 7,2 procent av eleverna i årskurs 9 har någon gång provat lustgas. I gymnasiet har var fjärde elev tagit lustgas. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, gör en undersökning varje år som bygger på ett urval av klasser i Sverige.

– När man jämför hela riket med storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, så brukar vi ligga lägre på alkohol och högre på narkotika. Det verkar spegla lustgas också, även om det inte är narkotikaklassat. Göteborg ligger högre än riket både i nian och en bra bit högre för gymnasiet.

Stadsområden jämförs

Sedan förra undersökningen har de tio stadsdelarna ersatts med fyra stadsområden: Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen. Den senaste drogerfarenhetsundersökningen visar att Centrum ofta ligger högt, men inte på allt.

– När det gäller narkotika har Centrum gått ner, men ligger fortfarande högt på att ha använt narkotika någon gång. Sydväst ligger högst på lustgas och spel om pengar i årskurs 9. Centrum ligger högst i spel om pengar i gymnasiet.

Hur ska resultatet av undersökningen användas?

– Det är ett underlag för staden för att utveckla det drogförebyggande arbetet. Vi kommer nu ta fram skolresultat och delge rektorerna. Därefter titta mer på risk- och skyddsfaktorer, säger Karin Patriksson.

Drogerfarenhetsundersökningen genomfördes i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Frågorna besvarades för första gången helt digitalt. Det finns elever som går i skolan i Göteborg men som bor i andra kommuner.  Rapporten bygger enbart på de elever som bor i Göteborg- 3 842 elever i årskurs 9 och 4 920 elever i år 2 på gymnasiet svarade på enkäten. Av eleverna i årskurs 9 bor 3 690 i Göteborg och av eleverna i år 2 på gymnasiet bor 3 523 i Göteborg. ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.