Ny metod prövas i Göteborg. Unga med funktionsnedsättning kan få sommarjobb i Göteborgs Stad med stöd av projektet “Feriearbete för alla” som den ideella organisationen Passalen driver. En som behöver stöd bildar team med en stöttare på samma arbetsplats.

– Unga med funktionsvariation står långt ifrån arbetsmarknaden, att underlätta för dem att ta första klivet in känns väldigt viktigt, säger projektledaren Julia Skånberg.

Det är dags att söka sommarjobb inom Göteborgs Stad och för andra året i rad finns det möjlighet för unga med funktionsnedsättning att få ett arbete med stöd av Innovationsprojektet “Feriearbete för alla”.

– Passalens målgrupp efterfrågar extrajobb och möjligheten att sommarjobba, men det fanns ingen utarbetad metod för att ge dem en bra upplevelse. Vi såg att det fanns ett behov av att hitta en sådan lösning och sökte finansiering för projektet via Europeiska socialfonden och Jordbruksverket.

Bildar ett team

Projektet startade i januari 2021 och innebär att två ungdomar arbetar tillsammans som ett team på en arbetsplats. En av dem har behov av extra stöd.

– Det kan vara alltifrån att stötta och motivera till att underlätta i sociala situationer och förklara arbetsuppgifter. Stöttaren blir lite som en kamratstödjare och en extra hand hand för handledaren på arbetsplatsen.

Gör ett urval

 Sommarjobben söks som vanligt via förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Arbvux. Både den som söker stöd och den som vill bli stöttare fyller i detta i ansökan.

– För att bli stöttare går vi på personlig lämplighet. Arbvux håller intervjuer med dem som sökt stöttartjänster och gör ett urval för att se så att det blir rätt person på rätt plats. Arbvux tar också kontakt med dem som kryssat i att de har behov av stöd och även där görs ett urval.

Förbereder målgruppen

I projektet arbetar Passalen också med att se till att de unga med funktionsnedsättning är förberedda på vad ett sommarjobb innebär och erbjuder också hjälp med ansökan under februari.

– Det kan vara svårt för målgruppen att möta kraven som kommer med ett arbete, att passa tider, klara sociala normer och förstå spelregler. Det får de lära sig i vår feriesjobbkola som består av ett antal filmer, men vi ska även ut till två grundsärskolor i vår.

Stöttaren utbildas

Även stöttaren får utbildning av Passalen för att veta vad uppdraget innebär.

– Det är en fin sak att göra för någon annan, framför allt är det nyttigt att möta ungdomar från olika delar av staden och som skiljer sig från en själv. Jag tror de får ut mycket av det och att hjälpa en annan ungdom att klara av att sommarjobba.

Arbetsplatsen får introduktion

Arbetsplatserna får också en introduktion vad det innebär att ta emot ett ferieteam och hur det är tänkt att fungera.

– Min förhoppning inför sommaren är att det blir en fin upplevelse för teamen och att de kommer till arbetsplatser där de känner att de är behövda. Att de får uppleva den självständighet och självsäkerhet som kommer av att klara av sitt första jobb, säger Julia Skånberg.

Innovationsprojektet “Feriearbete för alla” pågår året ut. Sommarjobben inom Göteborgs Stad lottas ut.