Göteborgs niondeklassare väljer framförallt en gymnasieutbildning som intresserar dem själva. Trygghet, trivsel och skolans kursutbud är också viktiga faktorer i gymnasievalet. Det visar en enkätundersökning som gjorts för Utbildningsförvaltningen i Göteborg.

I år är det första gången som gymnasievalet i Göteborg och dess kranskommuner är helt fritt. Valmöjligheterna har i ett slag blivit många fler både när det gäller utbildningar och skolor. Handelsstudenten Robert Tillander har undersökt vilka faktorer som är avgörande för ungdomarnas gymnasieval i rapporten ”Gymnasieskolan som marknad”.

Säkra val
Eleverna anger att de är säkra på vad de ska välja för gymnasieutbildning. 79 procent av eleverna uppger att de själva tar beslutet om vad de ska läsa och resterande 21 procent tar beslutet tillsammans med föräldrarna. Föräldrarna är dock mycket viktiga som informationskällor visar enkäten. 91 procent har diskuterat sitt val med föräldrarna.

Öppet hus viktig informationskälla
Den viktigaste informationskällan är dock personligt besök på gymnasieskolornas öppet hus följt av gymnasiedagarna på Svenska Mässan och på tredje plats hamnar föräldrarna. Kompisarnas val av program och skola påverkar inte elevens egna val nämnvärt.

Enkäten ”Gymnasieskolan som marknad” bygger på svaren från ett representativt urval av 15-åringar i Göteborg. 216 elever från 10 olika skolor i Göteborg har tillfrågats om sitt gymnasieval inför läsåret 2002/2003 och vilka faktorer som påverkat dem i valet.