Ny bok inlägg i debatten. 336 västsvenska gymnasieelever har tillsammans skrivit en bok om en av vår tids stora frågor: Vatten. Tanken är att den ska bli ett inlägg i debatten, men också kunna användas i undervisningen.

Initiativtagare är Global forum, som i somras gick ut till alla drygt hundra gymnasie- och folkhögskolor i regionen och erbjöd dem att vara med i bokprojektet. 17 skolor nappade, varav sex i Göteborg.

Spänner över brett ämnesområde
Under hösten 2011 arbetade eleverna i mindre grupper med sammanlagt 80 uppsatser på temat vatten.

– Det är ju ett tema som täcker både närmiljön och den globala aspekten, säger Åke Magnusson, projektledare på Global forum.

Uppsatserna spänner också över ett brett ämnesområde, från brist på tjänligt dricksvatten, bilogisk mångfald och klimatförändringar till fiskerinäringen och båtlivet.

– Jag är oerhört imponerad över elevernas entusiasm och förmåga att ta itu med ett ämne och visa upp det, säger Åke Magnusson. Jag tror den är så pass bra att … redan nu får vi in beställningar från organisationer som universitets nätverk som arbetar med vattenfrågor, Water-aid … och Sida ska ju ha ganska många exemplar.

Ska delas ut till beslutsfattare
Boken ”Vatten! 336 ungdomar slår larm om en global ödesfråga”, ges ut av Tre Böcker förlag, och har tyckts i 5.000 exemplar. Var och en av de medverkande eleverna kommer förstås att få ett eget exemplar. Ett tusental böcker kommer att delas ut till regionala och kommunala beslutsfattare i Västsverige. Boken kommer också att säljas i bokhandeln.

– Sedan hoppas vi att skolorna kommer att använda den som ett komplement till sin undervisning.

Under EU Maritime day i Göteborg i maj kommer några av eleverna dessutom att gå uti folkhavet och ”möta marknaden”, sälja böckerna för 25 kronor styck. I samband med det anordnas också en debatt mellan några beslutsfattare och de författande ungdomarna, om vattenfrågan.