Har skickat enkät till förskolor och skolor. Hallå där Heba Soualem i ungdomsfullmäktige som skickat ut en enkät om barns rättigheter i Göteborg, varför gör ni den enkäten? - En barnrättsplan håller på att tas fram i Göteborg och vi har en barnrättsgrupp inom ungdomsfullmäktige, en referensgrupp som arbetar aktivt med förslaget.

– Alla barn är väldigt olika och har olika förutsättningar och i vårt arbete har vi upptäckt att vi behöver få in fler perspektiv på hur barn har det i Göteborg.

Hur ska ni använda svaren ni får?

– Vi kommer använda svaren vi fick i enkäten för att ta beslut om vi kan kan godkänna barnrättsplanen.

Hur sprider ni enkäten?

– Vi har skickat den till förskolor och skolor i Göteborg och lagt ut den på våra sociala medier. Vi har även skickat enkäten till alla i ungdomsfullmäktige så att de kan sprida den. Vi vill så klart att så många som möjligt ska svara på enkäten.

Vad ställer ni för frågor?

– Det varierar beroende på hur gammalt barnet är. Om det går i förskolan så är det lite enklare frågor. En fråga är “Vuxna lyssnar på mig” och så får barnet, med hjälp av en vuxen, svara på en skala från ett till fem, där fem är att vuxna lyssnar på barnet. Vi har många frågor om mående och även om barnen tycker att de får det stöd de behöver. Om vi ser att många inte mår bra eller får stöd så  behöver vi titta på det.

Ni tycker det är särskilt viktigt att barn i grundsärskolan får svara, berätta!

– Det är en utsatt grupp som väldigt sällan får vara med och påverka. Vi i ungdomsfullmäktige står upp för alla barns rättigheter så det är otroligt viktigt att vi får med deras synpunkter också.

Enkäten går att svara på till och med den 19 mars och svaren kommer sedan att sammanställas av ungdomsfullmäktiges arbetsgrupp för barns rättigheter där Heba Soualem är ordförande.