Riksgymnasiets elever utforskar sina drömmar. Globofonen, fingerfonen och paddafonen. Alla tre är namn på musikinstrument som även personer med svåra rörelsehinder kan spela. Instrumenten finns med i föreställningen Dreamcatcher där elever från Riksgymnasiet i Göteborg utforskar sina drömmar med hjälp av musik, teater och multimedia.

Det är musikläraren Staffan Bothzén som utvecklat musikinstrumenten till sina elever på Riksgymnasiet Göteborg i Angered, en skola för ungdomar med fysiska rörelsehinder. För många av eleverna är rörelseförmågan kraftigt begränsad, några kan bara röra fingrarna eller huvudet.

Resa till Nordirland gav idén
Staffan Bothzén såg det som en utmaning att utveckla instrument som gör det möjligt för dessa elever att uttrycka sig musikaliskt.

780C.jpg
– För att spela ett instrument krävs en rörelse. Grunden är att hitta rörelserepertoarer som kan fungera för att få fram ljud. Kan man inte använda händerna kanske det går med fot-, huvud-, eller ögonrörelser, säger Staffan Bothzén.

Det var en studieresa till Nordirland som satte fart på idéerna. Där träffade han ljudkonstnären Iain McCurdy som hade gjort prototyper på egna instrument med ljussensorer.

– När vi fick testa instrumenten tände jag direkt, säger Staffan Bothzén.

”Vibrationer stor del av känslan i att skapa musik”
Hans första instrument blev Globofonen, byggt med ett bord från Ikeas fyndhörna som stomme. Det är ett gruppinstrument med tolv ljussensorer. När dessa skuggas aktiveras elektroniska signaler som omvandlas till MIDI-information, ett ”språk” för elektronisk musik.

3CE8_2.jpg
Genom att skugga en sensor mer eller mindre kan man spela olika toner och ackord, och dessutom reglera klang och volym.

– Alla instrument har högtalare som ger vibrationer tillbaka. På Globofonen kan man känna dem i skalet som är gjort av polyester. Det är inte bara ljudet som är viktigt, att uppleva vibrationerna i kroppen är en stor del av känslan i att skapa musik, säger Staffan Bothzén.

Har fått flera stipendier
För samtliga musikinstrument är ny teknik en viktig förutsättning. Fingerfonen har IPodTouch som styrsätt och Paddafonen är gjord av en IPad.

Staffan Bothzén har fått flera stipendier för att utveckla sina instrument. Under det här läsåret har han arbetet två dagar i veckan i sin instrumentverkstad.

– Det handlar om allt från att löda lådor till att programmera datorn på olika sätt, säger han.

Multimedial föreställning
I maj är det nypremiär för Dreamcatcher, en föreställning som skapats av sju elever på Riksgymnasiet i Göteborg. Den handlar om drömmar – om framtiden, om att vara någon annan och om att göra det omöjliga.

– Det är en multimedial föreställning med bilder, teater och musik som bygger på deras egna drömmar. Flera av eleverna saknar tal och deras repliker sägs via inspelade ljud, säger Staffan Bothzén.