För de som jobbar med nyanlända. De stora flyktingströmmarna till Sverige skapar ett stort tryck på utbildade mottagare. I höst startar Göteborgs universitet en kurs som riktar sig till de som ideellt eller professionellt möter flyktingar, både kommunanställda och volontärer.

– Vi har fått signaler från olika verksamheter i Göteborg att en sådan här utbildning är efterfrågad och välkommen, säger Jenny Meyer, kommunikatör på Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete.

Den nya kursen heter ”Att möta människor som flytt – lagar, bemötande och stöd” och är på 7,5 högskolepoäng. Eftersom den ges på kvartsfart – en heldag varannan vecka – blir det en termins studier.

40 platser
Kursen förmedlar grundläggande kunskaper. Målgruppen är de som arbetar med nyanlända, antingen i jobbet eller ideellt.

– Vi tror att kursen kan vara intressant för de som arbetar med nyanlända och vill lära sig mer om migrationsrätt, krisförlopp, copingstrategier och samtalsmetodik, säger Jenny Meyer.

Grundläggande behörighet för högskolestudier räcker för att kunna söka. Första kursen i höst har 40 platser. Ansökan görs via antagning.se och är öppen till 1 juni.