Fem åttondeklasser från Hjällboskolan gör under den kommande veckan studiebesök på zoologiska institutionen för att göra egna experiment och se hur en universitetsinstitution ser ut. Bakom idén står projektet ”Nya utsikter” som vill få fler ungdomar med ickeakademisk eller utländsk bakgrund att börja läsa vid universitetet.

I en av laboratoriesalarna på Zoologiska institutionen kommer åttondeklassarna från Hjällbo bland annat att få mäta sin egen hjärtverksamhet med hjälp av elektroder och se vad som börjar växa på en vanlig CD skiva om den får ligga på havsbottnen.

– CD-skivorna kan man lägga ut var som helst där det finns ett vattendrag, sen ser man vad som börjar växa på dem. Det går att räkna statistik på det och man kan fundera på kemi, det kan tillämpas på många olika sätt och det är kul att visa eleverna detta, säger Margareta Wallin Peterson, prodekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten och forskare vid Zoologiska institutionen.

Har inga förebilder

Rekryteringsdelegationen som står bakom projektet ”Nya utsikter” vill på olika sätt få främst invandrarungdomar att vilja gå vidare med högskolestudier.

– Eleverna som kommer till oss den här veckan är invandrarungdomar nästan allihopa och har föräldrar som inte är så delaktiga i deras utbildning. De ser ingen anledning att utbilda sig, de har helt enkelt inga förebilder.

Vill väcka intresse för studier

– Vi vill på det här sättet visa eleverna hur en institution på universitetet ser ut och hur utbildning bedrivs i en universitetsmiljö för att väcka intresset att studera vidare. Vi har kommit in som en högskolepartner men jag är jättenyfiken på att se hur detta går framöver, så vi vill gärna hålla kontakten med projektet, säger Margareta Wallin Peterson.

”Nya utsikter”

Projektet ”Nya utsikter” finansieras av regeringens rekryteringsdelegation som förfogar över 40 miljoner kronor per år mellan 2002 och 2004.

Pengarna ska fördelas till universitet och högskolor för att skapa ökad mångfald i högskolan och minska snedrekryteringen till högre utbildning.