"Vi jobbar alla för ett jämlikt Göteborg". Lärorikt, bra föreläsare och ett stort plus att få ta del av varandras erfarenheter. Så sammanfattar några av deltagarna höstens kurs om jämlik hälsa. Tillsammans med andra anställda i Göteborgs Stad har de läst 7,5 högskolepoäng.

I höstas läste 30 deltagare kursen ”Jämlik hälsa – teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling” vid Göteborgs universitet. Det är en uppdragsutbildning med syfte att öka kunskapen om det komplexa samspelet mellan samhälle och individ när det gäller hälsa.

– Syftet är att försöka förstå processer som kan leda till ojämlikhet i hälsa och vilka tekniker som finns för att följa utvecklingen, säger Gunnel Hensing, professor vid enheten för socialmedicin och epidemiologi vid Göteborgs universitet.

Utbildningen är uppdelad i tre moment. En teoretisk del om grunderna i folkhälsovetenskap, en del om metoder för att kartlägga och analysera folkhälsa och en tredje del där man tittade på vilka delar av samhället som har betydelse för att främja folkhälsan.

– Vår hälsa påverkas av en massa beslut som är tagna på en mer strukturell nivå, till exempel vad vi exponeras för i trafikmiljön och på vår arbetsplats. Sen har alla också ett eget ansvar exempelvis för vad vi äter, om vi röker hur mycket vi rör på oss och även där har vi olika möjligheter att leva upp till våra ambitioner. Det är ett komplext samspel mellan samhälle och individ som vi berättar mer om, säger Gunnel Hensing.

Stor bredd på deltagarna
Utbildningen hade sju träffar från september till examen den 19 december. Kursdeltagarna var tjänstepersoner och politiker inom Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Deltagarna har haft med egna utmaningar från sina arbetsplatser och verksamheter som man har tittat på i grupp och diskuterat i förhållande till kurslitteratur och föreläsningar.

– Det har varit en väldig stor bredd på kursdeltagarna, som jobbar på allt från barnhälsovården till Göteborgs Spårvägar. Det är väldigt roligt att vi fått den spridningen eftersom tanken är att de ska kunna koppla ihop den här nya kunskapen med sitt vardagliga arbete, säger Anna Lagerquist, planeringsledare Stadsledningskontoret Göteborgs Stad.

Madeleine Ramsmo, hr-specialist hos Göteborgs Spårvägar, är en av kursdeltagarna och mycket nöjd.

– Kursen har gett mig åtskilligt att ta med mig i mitt arbete. Föreläsningarna var intressanta med mycket kompetenta föredragshållare som förklarade sammanhang och orsak, ur ett hälsoperspektiv, på ett engagerande sätt. Inte minst var det bra att få ta del av varandras erfarenheter och hur andra verksamheter arbetar med de här frågorna, säger Madeleine Ramsmo.

Underlättar samverkan
Tobias Kristiansson utvecklingschef på Framtiden med ansvar för social hållbarhetsfrågor håller med.

– Vi jobbar alla för ett jämlikt Göteborg. Det är en stor och komplex fråga där många olika verksamheter bidrar på olika sätt. Här fick vi förutom ett teoretiskt underlag en inblick i hur andra gör och det underlättar hela stadens samverkan, säger Tobias Kristiansson.

Kursen blev snabbt fulltecknad och vid kursstart stod flera i kö som hoppades på en plats.

– Det är otroligt härligt med så stort intresse. Att vi ska erbjuda kontinuerlig vidareutbildning inom ramen för folkhälsoavtalet mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har varit en del av uppdraget från början, så det kommer fler tillfällen. Inget är klart än, men förmodligen blir det en ny chans att gå just den här kursen 2019, säger Anna Lagerquist, planeringsledare på stadsledningskontoret.