Problem i privatlivet eller studietrött? På Göteborgs universitet finns numer ett 30-tal studenter som utbildats att hjälpa andra studenter i behov av någon att prata med. I samband med terminsstart påbörjade de sin verksamhet som landets första studentstödjare inom ramarna för ”Peer help programme”.

– Vår viktigaste uppgift är att stötta och att lyssna på andra studenter. Inte att lösa problem, säger Jenny Gustafson, som är en av fyra studentstödjare vid odontologiska institutionen på Göteborgs universitet.

Hon har länge känt att det funnits ett behov av den här sortens verksamhet på institutionen.

– Att vända sig till lärare kan ibland vara svårt eftersom det är de som bedömer våra studieprestationer, säger hon.

Kontrakt med etiska regler

I våras genomgick de då blivande studentstödjarna en 30 timmar lång utbildning. De fick lära sig mer om kommunikation, studera olika problemlösningsstrategier och metoder för att lära känna sina egna fördomar.

Dessutom har de fått skriva under ett kontrakt med etiska regler.

– De lovar att inte föra vidare det någon har berättat för dem, att aktivt motverka diskriminering och att respektera alla människors lika värde, säger Catherine Gillo, som ansvarar för projektet på Göteborgs universitet.

Studentstödjarna får egna rum

5870_2.jpgEtt par timmar i veckan ska studentstödjarna finnas tillgängliga i särskilda rum på universitetets olika institutioner.

– Men de kommer också att verka i mer inofficiella sammanhang, som till exempel i cafeterian. De har fått varsin skjorta där det står studentstödjare. Så fort de har den på sig är det bara att komma fram och prata, säger Catherine Gillo.

Även om projektet i första hand handlar om att stötta nyblivna studenter är alla studenter välkomna att söka hjälp. Inte minst de med invandrarbakgrund.

För dessa studenter kan mötet med universitetsvärlden vara en jobbig upplevelse, med nya koder och ett nytt språk.

Till Göteborg via Sydafrika

Modellen med studentstödjare, eller ”peer helpers” som de kallas på engelska, kommer ursprungligen från Kanada.

Till Göteborg har den kommit via universiteten i sydafrikanska staden Port Elizabeth, som ingår i Nelson Mandela Metro, en av Göteborgs Stads partnerstäder.

Där har man mycket goda erfarenheter av projektet som ett sätt att få underrepresenterade grupper på universitetet att trivas och fortsätta med sina studier.

Tanken är att även Göteborgs universitet i sin tur ska lansera modellen vidare till andra västsvenska högskolor och universitet.

– Till och med universitet i Norge har redan visat intresse, berättar Catherine Gillo.